הדפס עמוד זה
שלישי, 29 דצמבר 2015 19:23

זכויות אדם? לא מול המדינה

"חוק הסטטיסטיקה" מחייב כל אזרח לשתף פעולה עם סוקר מטעם המדינה ולענות לשאלותיו. העונש הצפוי לסוררים: שלושה חודשי מאסר.

מסתבר שיש במדינת ישראל חוק הנקרא "חוק הסטטיסטיקה" הנותן ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה סמכות וחובה לאסוף הנתונים, לערוך ולפרסם נתונים סטטיסטיים על ישראל.

ברוח הבולשביסטית השוררת במדינתנו, מטיל חוק זה חובה על האזרחים לשתף פעולה ולמסור נתונים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אם בא סורק אדיב ונחמד של הלשכה לביתך ושואל אותך בנימוס רב: "תספר לי על מקורות ההכנסה שלך ועל הקניות שעשית בשבוע האחרון" אתה לא יכול לענות: "זה לא עסקך, אנא תעזוב את ביתי, בבקשה". אם תענה כך אתה צפוי לשלושה חודשי מאסר. חוק הוא חוק. אם הממשלה שואלת אתה חייב לענות. אצלנו – לאזרח יש אולי זכויות מול אזרחים אחרים, אבל לא מול הממשלה. הממשלה מעל לכול. הממשלה היא האלוהים.

במקרה של חשד לעבירה פלילית רגילה (נגיד גניבה), אם המשטרה חוקרת אותך – עומדת לך "זכות השתיקה" – אתה לא חייב לענות. לא כן במקרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אם היא שואלת – אוי לך ואבוי לך אם לא תענה (שלושה חודשי מאסר). הלשכה  מבטיחה לך שהמידע שתמסור יהיה אנונימי ולא ישמש לפגיעה בך. זה יפה מאד. אז הממשלה מבטיחה – מה אתה לא מאמין לממשלה? איך אתה מעז?? שלושה חודשים בפנים על ת'חצפות. הכי טוב לאמץ את השיטה של הדתיים – להימנע מעימות חזיתי עם השלטונות ולהסתפק בתשובות מפוברקות.

למזלנו, יש מי שדואג לזכויות הפרט. ח"כ ישראל אייכלר הגיש הצעה לתיקון חוק הסטטיסטיקה. לדעתו, עונש של שלושה חודשים בפנים מוגזם (לא מידתי), מספיק עונש של 200 ש"ח קנס. גם ח"כ אייכלר לא מודע לעקרון זכויות האדם, ואינו מאמין בו. פגיעה בזכויות האדם היא בסדר, כל עוד היא "מידתית".
 
לפי התיקון הזה עלול להתרחש התסריט הבא: סוקר אדיב בא לביתי ושואל בנימוס:

"כמה כסף הרווחת בשנה האחרונה?"
אני: "אה... בה... אני לא בדיוק זוכר, נשבע שלא יותר מדי".
 
סוקר: "זאת התחמקות. 200 שקל קנס!"
שאלה שנייה: "כמה שעונים קנית מתנה לבני משפחתך?"
אני: "לא זוכר, אולי שניים, אולי שלושה, אבל אני נשבע, הם היו שעונים פושטים, ב- 50 ש"ח".
סוקר: "כמה בדיוק? לא זוכר? אתה צוחק ממני? עוד 200 ש"ח קנס!"
 
הנה התיקון שאני מציע לחוק הסטטיסטיקה: לסוקר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יהיו בדיוק אותן זכויות כמו לסוקר של כל גוף (פרטי) או אדם פרטי אחר – למשל: מכונים לסקרי דעת קהל. לכל אזרח תהיה הזכות האלמנטארית להגיד: "לא מעוניין לענות" ובזה נגמר העניין. (יש כמובן גם זכות להגיד "עוף לי מהעיניים" – אבל אי אפשר לחייב אדם להשתמש בנוסח זה.

יעקב

פריטים קשורים