חמישי, 25 מאי 2017 04:09

חופש הפרט ותפקיד המדינה במשנתו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ז"ל


פרופ' ישעיהו ליבוביץ היה מדען והוגה דעות ידוע. עמדותיו המדיניות היו "עמוק בשמאל" המדיני ויצרו כותרות. לעומת זאת, דעותיו על חופש הפרט ותפקידה המצומצם של המדינה כמעט ולא זכו לתשומת לב.

פרופ' ישעיהו ליבוביץ היה מדען והוגה דעות ידוע. התבטאויותיו הקיצוניות והפרובוקטיביות בענייני מדינה ודת זכו לא פעם לכותרות ולגינויים. עמדותיו המדיניות היו "עמוק בשמאל" המדיני, יצרו כותרות, וכך הוא קוטלג. לעומת זאת, דעותיו על חופש הפרט ותפקידה המצומצם של המדינה כמעט ולא זכו לתשומת לב. אפילו הערך עליו בוויקיפדיה לא מציין זאת. פרופ' ליבוביץ' הלך לעולמו בשנת 1994.

2381

הנה ציטוטים מדבריו ברוח "קו ישר":

O "מאחר שרוב בני האדם הם טיפשים ורשעים, הרי שגם שלטון הרוב הוא שלטון הטיפשים והרשעים, וזאת אנחנו הרי רואים ממש בכל העולם כולו."

O "בדמוקרטיה זכותו של האדם, למרות היותו טיפש, לבחור את השלטון הרצוי לו. עם זאת, אין ערובה לכך שהזכות הזו הניתנת לו היא לטובה."

O "אין סילוף גדול יותר של מושג הדמוקרטיה מאשר ההנחה שהרוב מוסמך להחליט על ערכים. מה ההבדל בין דיקטאטור המחליט מה טוב ומה רע לבין המון בני אדם, שמחליטים על הדבר הזה? אנחנו אומרים שהדיקטאטור הוא רשע או מטופש, אבל כל אדם יכול להיות רשע ומטופש. זאת אומרת, גם הרוב של בני האדם יכול להיות רוב של מטופשים ומרושעים. ולכן, המהות הפנימית של הדמוקרטיה אינה בשלטון רוב, אלא במשטר שבו הסמכויות של השלטון מוגבלות, ללא תלות בכך אם זה שלטון של יחיד או שלטון של הרוב."

O "חז"ל ידעו יפה מאוד את התופעה של 'תלמיד חכם שאין בו דעת'... והיום העולם מלא תלמידי חכמים שאין בהם דעת, הם אינם מבינים שום דבר."

O "יחסו של האזרח (שאינו פאשיסט!) למדינתו – למה הוא דומה? ליחסו של האדם העובד לכלי עבודתו."

O "מבחינת גישה אנטי-פשיסטית, הן הומניסטית הן דתית, אין לייחס למדינה ולממלכתיות משמעות ערכית. ולא זו בלבד אלא שאין לראות במדינה אפילו מכשיר להגשמת ערכים. המנגנון המדיני-שלטוני מקוים משום הצורך שיש בו; לשמור על מינימום של בטיחות ושל תקינות המציאות החברתית."

O "אנו, שאין אנו פאשיסטים, אין אנו מבקשים מן המדינה אלא שלא תפריע לבני-אדם לחתור לקראת אותם דברים שהם בשבילם ערכים. מבחינה זו, יתרונו של משטר מתבטא במידת חולשת המנגנון השלטוני: ככל שהמנגנון השלטוני מסוגל פחות לכוף את רצונו על נשלטיו, טוב יותר. אמנם, מן ההכרח לתת למנגנון השלטוני כוח-כפייה... אבל את הכוח הזה יש לצמצם למינימום."

O "אני מערער בכל תוקף על הקביעה שטובת החברה היא אמת-מידה למוסר. זהו רעיון קומוניסטי ופאשיסטי מובהק; כך סוברים הבולשביקים והנאצים."

O "אם מותר לשלטון, מבחינה עקרונית, למנוע הבעת דעה, אין לדבר הזה גבול. או שאני מקבל כפוסטולט שאין למנוע הבעת דעה, או שאני מנסה לעשות רציונליזציה, כלומר שמותר, או אפילו חובה, למנוע הבעת דעות מסוימות... זה מביא לידי כך שאסור להביע כל דעה שאני מתנגד לה. פשוט מאוד. איני נותן לשום מדינה את הסמכות לסתום את הפה לאדם בגלל דעותיו."

O "השחיתות הכספית והכלכלית (העלמת מס, הברחת מטבע, קבלת שוחד וכד') איננה 'נגע פושה' בגוף המשטר הכלכלי והחברתי הישראלי, אלא תכונה מהותית של משטר זה. משטר זה מושחת מיסודו, באשר הוא פרזיטי: המשק ורמת החיים של האוכלוסייה – של 'השכבות הנכבדות ביותר' ושל המוני העם כאחד – אינם מושתתים על מאמצים והישגים ואינם מותנים בהם, אלא מקוימים בחסדם של מענקים, שילומים, מגביות, תרומות נדבות וסובסידיות, שאותם מחלקים בעלי-השררה לפי האינטרסים של ההחזקה בשלטון ולפי מידת קירבתם של המקבלים לשלטון.
האדם במדינה זו מתחנך להרגשה, שאין קשר בין כישרונו, יכולתו, מאמציו והישגיו בעבודה – מזה, ובין התגמול שהוא מקבל – מזה. הוא מרגיש שלא הפעילות הכלכלית הכשרה – בין בעבודה פיסית או משרדית, בין במסחר, בין בפקידות, בין במקצוע חופשי וכד' – היא הבסיס להצלחה, אלא טובת-ההנאה שאפשר להשיגה ע"י השתלבות בשחיתות הכללית ובמנגנון הפרוטקציות המפלגתיות וההסתדרותיות – ומכאן רק צעד אחד אל המעילה והשוחד. חברת-השנור, חברה הנתמכת, מאבדת את קנה-המידה המוסרי לגבי ההתנהגות הכלכלית-חברתית, ככל פילגש מוחזקת המאבדת את התחושה המוסרית."

ציטוטים נוספים בוויקי-ציטוט.

מוטי היינריך

תגובות  
0 #1 חוזר: חופש הפרט ותפקיד המדינה במשנתו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ז"למומחה לקנוניות 2017-05-31 05:58
יפה מאוד.

בגלל השיטה הכלכלית גם מי שמצליח להתעשר בלי
שוחד,סובסידיות,מענקים וכו'...

נאלץ להשתמש במנגנון המיסויי והכספי ובעצם חייב
ומוכרח למנף את כספו ובכך לגנוב את שאר האזרחים
ולשלם כמה שפחות מיסים ובכך לתת לאחרים לשלם
כמה שיותר.
ציטוט
0 #2 ליבוביץ דגל במדינה כשומר לילהיוסי ברנע 2017-05-31 06:05
מדינת מינימום בדומה לתפיסה הליברטנית. אבל מצד שני הוא היה ציוני שהסביר את תפיסתו הלאומית בכך ש"נמאס עלינו שלטון הגויים". מבחינתו העם הוא העם היהודי ההיסטורי והוא תהה אם עם זה עדין קיים. כך שבחשבון האחרון הוא דגל בפרדוכס כי לא ניתן ליישב בין תפיסתו הלאומית ההיסטורית האורגנית לבין המדינה הפונקציונלית.
ציטוט
0 #3 חוזר: חופש הפרט ותפקיד המדינה במשנתו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ז"למומחה לקנוניות 2017-05-31 08:27
למה,זה לא פרדוקס.
אם המדינה הייתה מתפתחת לכיוון שרצה אז היתה
מדינה מינימלית בשלטון יהודי.

אנחנו צריכים להיות אור לגויים(היהודים שהם מתים הם
נולדים כל פעם כיהודים לכן הם הכי "חכמים" אבל הם
לא הכי חכמים הם מנוסים כי כל פעם שנולדים מחדש משהו
מהזיכרון של חיים קודמים נשאר וכיוון שנולדים לאותה
קבוצה(היהודים) אז הזיכרון חזק יותר),ולייסד
כאן מדינה לתפארת זה אחריותנו בתור הכי מנוסים בעולם.
ליישם את הידע שלנו לרוע או לטוב זה החלטתנו.
ציטוט
-1 #4 דברן גדוליעקב 2017-05-31 09:06
פרופ' ליבוביץ היה דברן גדול, ואהב להכביר במילים. כנראה שאפשר למצוא בדבריו סימוכין לכול הדעות. כול אחד יכול לבחור ציטוטים שהוא אוהב מדבריו. יש מספיק לכולם.
הציטוטים שמוטי בחר הם יפים...
ציטוט
0 #5 ליבוביץ ידע לשלול אבל לא הציג אלטרנטיבהמרוז קובי 2017-05-31 20:43
זה נוח לשלול את הקיים אפילו אם זה נכון אבל...היכן ההצעה הנגדית ? נאמר כבר שהדמוקרטיה היא שיטה גרועה אלא שכול אלטרנטיבה גרועה ממנה...
ציטוט
0 #6 האלטרנטיבה: מדינה מינימליתיעקב 2017-06-01 11:27
מדינה עם מינימום פעילות, רק ההכרחית, מינימום מיסוי, מינימום רגולציה, מינימום מרחב לטפשות ושחיתות בכפייה, שהם הסממנים של המדינה (דמוקרטית או לא).
ציטוט
0 #7 האלטרנטיבה: מדינה מינימליתיעקב 2017-06-01 11:30
"מאחר שרוב בני האדם הם טיפשים ורשעים, הרי שגם שלטון הרוב הוא שלטון הטיפשים והרשעים, וזאת אנחנו הרי רואים ממש בכל העולם כולו."

אכן.
לא קשור ל"שלטון הרוב" או "שלטון המיעוט". כול שילטון הוא, בהכרח, שלטון של בני אדם, ולכן - לא שלטון חכם ולא טהור מידות, ולא נקי מחטא.
בקיצור: הממשלה אינה אלוהים.
ציטוט
+1 #8 חוזר: חופש הפרט ותפקיד המדינה במשנתו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ז"למומחה לקנוניות 2017-06-01 20:20
מרוז קובי,
דמוקרטיה ישירה טובה בהרבה
מדמוקרטיה ייצוגית.

אפשר ליישם אותה היום טכנית בגלל הטכנולוגיה.

בשוויץ משתמשים כמה שיותר בדמוקרטיה ישירה.

מפלגת ה"פיראטים" הציעו את זה בזמנו - לא מבין למה
לא קיבלו יותר קולות - רעיון פנטסטי.
ציטוט
0 #9 לאחר שקראתי במקצת מפניניו של ליבוביץשפירול 2017-06-02 04:56
לאחר שקראתי במקצת מפניניו של ליבוביץ , ברור לי שליבוביץ איננו איש השוק החופשי , אלא דוגמא קלאסית למיזנטרופ . ישנו הבדל מהותי בין זה החושב שדמוקרטיה הינה כלי יעיל בעל חסרונות מסויימים, לבין זה החושב שדמוקרטיה הינה שורש כל רוע. ובכלל ההבדלה החוזרת בין האיש שאינו פאשיסט (שהוא המיעוט) לבין הפאשיסט (הרוב) מזכירה לי רטוריקות חשוכות ..
ציטוט
0 #10 חוזר: חופש הפרט ותפקיד המדינה במשנתו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ז"לשחרורון 2017-06-02 14:51
מצטט שפירול:
לאחר שקראתי במקצת מפניניו של ליבוביץ , ברור לי שליבוביץ איננו איש השוק החופשי , אלא דוגמא קלאסית למיזנטרופ . ישנו הבדל מהותי בין זה החושב שדמוקרטיה הינה כלי יעיל בעל חסרונות מסויימים, לבין זה החושב שדמוקרטיה הינה שורש כל רוע. ובכלל ההבדלה החוזרת בין האיש שאינו פאשיסט (שהוא המיעוט) לבין הפאשיסט (הרוב) מזכירה לי רטוריקות חשוכות ..


טיפ של אלופים: לא כל מסכים איתך הוא שונא אדם

תזהר מ ad hominem כי זה הקרקע עליו הפאשיזם (והקומוניזם) צומח
ציטוט
הוסף תגובה