הדפס עמוד זה
רביעי, 09 אוגוסט 2017 04:00

המלכוד של בנק ישראל – האם בנק ישראל נאלץ להדפיס כסף?

בכתבה קודמת "השמצנו" את נגידת בנק ישראל על החלטתה להדפיס כסף למימון אגירת דולרים. אני לא חוזר בי, אבל תיתכן אפשרות נוספת: בנק ישראל נאלץ להדפיס שקלים.

2399

 

בכתבה קודמת "השמצנו" את נגידת בנק ישראל על החלטתה להדפיס כסף למימון אגירת דולרים. אני לא חוזר בי, אבל תיתכן אפשרות נוספת: בנק ישראל נאלץ להדפיס שקלים.

נזכיר, בעבר גייס בנק ישראל שקלים לקניית הדולרים באמצעות מכירת אגרות חוב בשם מק"מ. הריבית הנוכחית על המק"מ שנמכר על ידי בנק ישראל – אפסית. ייתכן שהירידה החדה במכירות המק"מ נובעת מהעדר ביקוש – אין מספיק קונים בריבית כה אפסית. ייתכן שבנק ישראל לא מצליח למכור לציבור מק"מ ולכן אינו מצליח לגייס די שקלים. כדי לקנות דולרים צריך לשלם בשקלים ולכן לבנק אין ברירה זולת הדפסת כסף.

בכתבה הקודמת שיערנו שהדפסת הכסף המסיבית של בנק ישראל נובעת מהחלטה שמתבססת על תחושת הביטחון של בנק ישראל כי "אין ולא תהיה אינפלציה". במחשבה נוספת, הנה עוד אפשרות: מיצוי יכולתו של הבנק המרכזי לגייס כסף מהציבור היא שמאלצת את הבנק להדפיס שקלים. הריבית על המק"מ עומדת כיום על 0.13%, כלומר קרוב לעשירית האחוז לשנה. על השקעה של מיליון שקלים, תקבלו אחרי שנה ריבית של 1,300 ₪. אם מביאים בחשבון עמלת קנייה ומכירה, "דמי שמירה" לבנק ומס על הריבית – אז הריבית אפס או שלילית. כדי שכדאי יהיה לקנות מק"מ ולראות תשואה חיובית, צריך שיהיה לכם הרבה מאד כסף פנוי לזמן קצר והסדרי עמלות "מיוחדים".

כדי שבנק ישראל יצליח לגייס יותר כסף מהציבור באמצעות המק"מ – הבנק חייב להעלות את הריבית – להגדיל את כדאיות ההשקעה. וכאן המלכוד של הבנק. העלאת ריבית מנוגדת "למדיניות המוניטרית" של בנק ישראל. העלאת הריבית תגרום לביקוש-יתר לשקלים ותוריד את שער הדולר. השקל יתחזק ויתפתח ייסוף. "היצואנים ייפגעו" ובנק ישראל יצטרך להגביר את רכישת הדולרים. אבל מהיכן ישיג הבנק שקלים לרכישת דולרים? האם יעלה שוב את הריבית על המק"מ? זה כבר נראה כמו כלב שרודף אחרי זנבו.

אז עדיף כבר להדפיס שקלים. להעלאת ריבית יש תוצאות מידיות. אבל אם הבנק ידפיס שקלים, "הציבור" לא ירגיש מיד בתוצאות ועל כך בכתבה הקודמת.

כמובן שבנק ישראל מדפיס שקלים באופן "אחראי וזהיר". כך חשב גם נשיא ונצואלה, הסוציאליסט המתקדם הוגו צ'אבס, כאשר התחיל בהדפסת כסף למימון ה"זכויות החברתיות" שהנהיג, "הזכות לקורת גג לכל", "הזכות למזון", "הזכות לעבודה קבועה", "הזכות לפעילות ספורטיבית ולנופש" ועוד.

האינפלציה בוונצואלה מגיעה למאות אחוזים בשנה, מחירים מזנקים מידי יום, המדפים בחנויות ריקים. כל זאת במדינה עם עתודות הנפט הגבוהות בעולם. צ'אבס הנהיג רשמית את "הרפורמה הבוליברית" בשנת 2000, נייר הטואלט אזל בחנויות בערך בשנת 2014... למחלה הסוציאליסטית יש תקופת דגירה ארוכה למדי. מחלה ממזרית: בשלביה הראשונים של המחלה, החולה מרגיש מצוין, החולה נהנה מ"החרמת רכוש הקפיטליסטים" ("חלוקה מחדש של העושר"). 

התקשורת מכנה את האסון בוונצואלה כ"משבר כלכלי", כ"ניהול כלכלי כושל" – כך סתם. אף מילה על כישלון ניסיון נוסף ביישום סוציאליזם ("משטר חברתי רגיש"). כישלון בלתי נמנע נוסף לניהול ריכוזי של הכלכלה על ידי ממשלה ובנק מרכזי.

מוטי היינריך

פריטים קשורים