"לאמירתו של יוזף גבלס, שאם חוזרים על שקר גדול הרבה פעמים – בסוף יאמינו לו, יש לי תשובה: גם אם חוזרים על אמת גדולה הרבה פעמים – בסוף יאמינו לה."

יוסף דוריאל, מהנדס וסופר