"בניגוד לדעה הקדומה של ספקנים רבים, הכלכלה הסובייטית היא הוכחה... שכלכלה מוכתבת מלמעלה מתפקדת ואפילו משגשגת".

פול סמואלסון, כלכלן זוכה נובל בספרו economics, מהדורת 1989