"ממשלה שלוקחת מפול ונותנת לפיטר, תוכל תמיד לסמוך על תמיכתו של פיטר."

ג'ורג' ברנרד שאו, סופר.