"חברה שמציבה שוויון לפני חופש, לא תקבל אף אחד מהם. חברה שמציבה חופש לפני שוויון, תקבל במידה רבה את שניהם."

מילטון פרידמן, כלכלן זוכה נובל.