"ממשלות אינן יכולות להעשיר את האזרחים, הן מסוגלות רק לגרום לעוני."

לודוויג פון מיזס, כלכלן האסכולה האוסטרית.