רק הפרט הנהיג את החרות בעולם, ותמיד עבור עצמו בלבד."

סטפן צווייג, סופר.