"אנשים נלחמים לחופש, אך לאחר מכן הם צוברים חוקים ונוטלים את החופש מעצמם."

מקור לא ידוע.