תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר קו ישר (להלן "האתר") 

למען הסדר הטוב ... 

מדיניות תוכן  

הדעות המפורסמות הן של בעלי האתר. ציטוטים ממקורות אחרים נועדו לחזק את ההשקפה המוצגת אך אינם מעידים בהכרח על תמיכת הגורם המצוטט בהשקפותינו. לא כל הדעות המפורסמות משקפות בהכרח את דעתנו וייתכן שהועלו לאתר הואיל והן עשויות להכיל מידע בעל ערך לגולשים. 
האתר תומך בהשקפת עולם מסוימת ואינו מחויב לפרסם "דעות מאזנות" או מתנגדות. האתר אינו פלורליסטי וההחלטה מה לפרסם נתונה בלעדית לבעלי האתר. לפיכך, האתר אינו מתחייב לפרסם חומר שיתקבל ואינו מחויב לנמק את סירובו. קיבל האתר חומר לפרסום, רשאים מפעיליו להחליט בלעדית היכן, מתי ואם לפרסמו ובאיזה הקשר. כל השולח חומר לאתר מסכים מראש לתנאי זה. 

קישורים 

תוכן האתר נועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא אישור בכתב ומראש. למטרות שאינן מסחריות, מותר לשדר, להדפיס, לשכפל או להפיץ תוכן בכל מדיה שהיא, ללא אישור, כל עוד מצוין מקור התוכן באופן בולט וברור. למטרות שימוש, שאינו מסחרי, באינטרנט, מותר לצטט באופן חופשי ובתנאי שבראש כל מסך יופיע לוגו האתר "קו ישר" וכן קישור (ב"לינק") אל המקור באתר זה. 

שימוש הוגן  

אם אתם כותבים סקירה או ביקורת על האתר הנכם רשאים לצטט, ללא אישור מראש, כל עוד תציינו בכתבה את כתובת האתר המלאה (www.kav.org.il) וזאת כדי לאפשר לקוראים גישה מהירה אל טקסט המקור. 

תדפיסים מהאתר 

אם הנכם מעוניינים להדפיס (הדפסה על נייר) את האתר כולו או מקצתו, ניתנת בזה הרשאה כדלקמן:

  • לשימוש אישי: ההדפסה מותרת כל עוד תצוין על כל דף מודפס כתובת האתר.
  • לשימוש מוסדות חינוך: כולל מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים פוליטיים: מותרת הדפסה של קטע שלם מתוך כל פרק ובלבד שתצוין כתובת האתר המלאה על כל עמוד.
  • שימוש ו/או הדפסה מסחריים: יש לקבל אישור בכתב ומראש.

אחריות 

בעלי האתר אינם אחראים לכל תוצאה שתגרם מהסתמכות על תוכן האתר בשימוש כלשהו. בעלי האתר אינם אחראים לתכנים ולקישורים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. 
באתר נעשה מאמץ לרכז מידע ממקורות שונים בדיוק מרבי, תוך הימנעות מפגיעה בזולת והוצאת לשון הרע. למרות זאת, ייתכן ונפלה טעות בשוגג ועלולה להשתמע פגיעה על פי חוק מניעת לשון הרע. גולש שחש עצמו נפגע בשל כך, נדרש להעיר את תשומת ליבנו באמצעות מייל או דואר רשום כדי שנוכל לתקן את העוול שנגרם, אם נגרם. הדין במדינת ישראל יחול על תקנון זה והנובע ממנו ומקום השיפוט המוסמך לכל מחלוקת משפטית הוא בבית המשפט בתל אביב בלבד.

כתובת הדואר של האתר: קו ישר ת.ד. 23086 תל אביב 6123002

3000 תוים נשארו