שלישי, 25 אוקטובר 2011 00:00

מדוע הם מתעקשים שממשלה אינה יכולה להיות חדלת פירעון?

מה שעלול להתגלות לציבור בגוש היורו הוא שלמעשה השלטון אינו יכול להבטיח את כספם שניתן למתווכים פיננסיים, בייחוד לבנקים. אם הממשלה אינה יכולה לפרוע חובות שלה, מדוע שתוכל לערוב לחובות של בנקים לציבור?!

 מדוע ההתעקשות של מנהיגי האיחוד האירופאי, כי ממשלה שחברה בגוש היורו תמיד תפרע את חובותיה?

למעשה אין שום דבר חדש בגישה זו. קרן המטבע הבינלאומית הייתה מעורבת במספר רב של מקרים, בהם היא נתנה הלוואות במטבע זר לממשלות, כדי שתוכלנה לפרוע חובות שלהן במטבע זר, דהיינו לא במטבע המקומי. גישה זו יש בה היגיון כאשר ההנחה היא שהקושי בפירעון הלוואות הוא קושי זמני וכי לאורך זמן, אם תיושם תוכנית הבראה כלכלית, ניתן יהיה לפרוע את ההלוואות. 

אולם במקרה הנוכחי של מדינה כיוון, לא אמור להיות לה קושי להשיג מזומן כדי לפרוע את חובותיה. ממשלת יוון יכולה למכור אגרות חוב. בנקים יוונים יכולים לקנות אגרות חוב אלו ולשלם תמורתם בכסף אותו יקבלו מהבנק המרכזי שלהם, כאשר אג"ח אלו משמשות כבטחונות. הרי כך פועלת מערכת בנקאות עם בנק מרכזי. אין מצב שבו ממשלה אינה יכולה לפרוע חובות שלה במטבע המקומי שלה. שהרי לא יעלה על הדעת מצב שבו הבנק המרכזי לא יסכים לקבל אג"ח של הממשלה כבטחונות תמורת הלוואות שהוא נותן לבנקים מקומיים. אם כך מדוע ההמולה לגבי יוון ומדינות אחרות בגוש היורו?

פה מתגלה ההונאה של פוליטיקאים ביחס להסדר שנקרא גוש היורו. ליוון יש ממשלה שנבחרת על ידי תושבי יוון. יש בה בנקים שנמצאים תחת פיקוח של רגולטור שנקרא הבנק המרכזי של יוון. הממשלה, הציבור והבנקים ביוון משתמשים במטבע שנקרא יורו. אולם הבנק המרכזי של יוון אינו יכול "ליצור" יורו. מי שיכול לעשות זאת הוא רק הבנק המרכזי של האיחוד האירופאי, אשר בו יש ליוון נציג אולם הוא אינו נמצא בשליטה יוונית.

לכן, בעוד ממשלת יוון מתנהגת כאילו יש ביוון מטבע "מקומי", כך שלא יתכן מצב שבו היא לא תוכל לפרוע את חובותיה הנקובים במטבע "המקומי", בפועל נהוג בה מטבע "זר", היורו. לכן, יתכן מצב שבו ממשלת יוון לא תוכל לפרוע את חובותיה. זו המשמעות של הסדר היורו. לכאורה היורו הוא מטבע "מקומי", אולם בפועל הוא מטבע "זר".

הבסיס לכל מערכת תיווך פיננסית, בייחוד פעילות של בנקים, היא ההנחה של הציבור כי לא יגרמו הפסדים ללקוחות של המתווכים הפיננסיים [בנקים]. לכן קיימת הנחה גלויה ו/או הנחה סמויה, שהשלטון, דהיינו הממשלה, הבנק המרכזי, גוף מיוחד שהוקם לצורך זה, ערבים לכך שלא יגרמו הפסדים לאלו שמלווים כסף (פיקדונות ואג"ח) למתווכים פיננסיים, בייחוד לבנקים. זאת על סמך ההנחה שהשלטון, הממשלה, יכולה לערוב לכספם על ידי גביית מיסים ו/או קבלת הלוואות מהבנק המרכזי (למעשה "הדפסת כסף"). 

מה שעלול להתגלות לציבור בגוש היורו הוא שלמעשה השלטון אינו יכול להבטיח את כספם שניתן למתווכים פיננסיים, בייחוד לבנקים. אם הממשלה אינה יכולה לפרוע חובות שלה, מדוע שתוכל לערוב לחובות של בנקים לציבור?!

אם הציבור לפתע יגיע לתובנה זו, עלולה מערכת הבנקאות להתמוטט. לכן, כבר כיום הבנק המרכזי של האיחוד האירופאי נותן הלוואות בסכום של מאות מיליארדי יורו לבנקים במדינות במצוקה בגוש היורו, כפי שהיה נוהג בנק מרכזי במדינות אלו. זאת בגלל שלבנקים אלו כבר כיום יש קושי לממן את החזקת הנכסים שלהם, שכוללים גם חובות של הממשלות המקומיות ושל ממשלות אחרות בגוש היורו. 

לא רק זאת, אלא הוא בניגוד לכללים שהיו אמורים לחייב אותו, קנה במישרין אג"ח של ממשלות במצוקה. 

מדוע ממשלת יוון אינה ממשיכה למכור אג"ח לבנקים יוונים (ולבנקים זרים), אשר אמורים להיות מסוגלים לקבל מהבנק המרכזי של האיחוד האירופאי אשראי תמורת ביטחונות בצורה של אג"ח של ממשלת יוון? כיוון שקונים מהסקטור הפרטי חוששים כי יום אחד יתברר שהזרים ששולטים בבנק המרכזי של האיחוד האירופאי לא יסכימו להמשיך לתת אשראי תמורת ביטחונות באג"ח של ממשלת יוון. זו הסיבה שממשלת יוון אינה יכולה למכור אג"ח שמועד הפירעון שלהן הוא מעבר למספר חודשים. גם זה מתאפשר רק בגלל שהאיחוד האירופאי הבטיח לתת לה מדי כמה חודשים סכום כסף שיספיק כדי לפרוע את החובות השוטפים שלה. בשיטה זו של מתן כסף מדי כמה חודשים, הם מבטיחים שממשלת יוון לא תוכל ליצור חובות חדשים, אלא באישור שלהם. 

יש כעת מצב אבסורדי שבו ממשלת יוון אינה מסוגלת למכור אג"ח לפירעון בעוד שנתיים, אלא בריבית שנתית של 25-30 אחוזים. בו בזמן בנקים ביוון ממשיכים לתפקד כיוון שהציבור עדיין משתמש בהם כמתווכים פיננסיים, מתוך הנחה שהבנק המרכזי של האיחוד האירופאי לא יאפשר מצב שבו לא יוכלו לפרוע את החובות שלהם. 

אם ממשלת יוון לא תוכל לפרוע את החובות שלה לזרים, עלול הציבור בבת אחת להסיק שגם בנקים ביוון לא יוכלו לפרוע את החובות שלהם ביורו, שהוא למעשה מטבע "זר". במקרה כזה הבנק המרכזי של האיחוד האירופאי יעמוד נוכח מערכת בנקאות שחדלה לתפקד. ואם זה קרה במדינה אחת, מדוע שזה לא יקרה במדינה נוספת שנמצאת במצוקה? 

לכן מנהיגי האיחוד האירופאי מתעקשים לקיים את ההנחה שלא יתכן מצב שבו ממשלה בגוש היורו, לא תפרע את חובותיה. ברור כי יש לכך מחיר כלכלי. אם הבנק המרכזי של האיחוד האירופאי יישא בנטל, אז המחזיקים ביורו ישלמו את המחיר, דרך שער החליפין שלו. אם הממשלות של מדינות חזקות מבחינה כלכלית תשאנה בנטל (גרמניה, צרפת, הולנד), אז התושבים שלהן ישלמו מיסים גבוהים יותר כדי לשלם חובות של מדינות במצוקה. 

מה שלא יכול להימשך לעד, אינו נמשך. לא יתכן לעד מצב שבו ממשלת יוון אינה יכולה למכור אג"ח לתקופה של שנתיים, אלא בריבית רצחנית של עשרות אחוזים בשנה, ובו בזמן אנשים ימשיכו להחזיק פיקדונות בבנקים יווניים תמורת ריבית של שני אחוזים בשנה. 


דר' שמואל גולדמן

מנהל קרן נאמנות "למשקיע"

עודכן לאחרונה ב רביעי, 03 ינואר 2018 05:43
אביתר
התרחיש לא נשמע שלילי לגמרי.אם הממשלה שלהם לא תוכל לקחת יותר הלוואות - מה טוב. לגבי המשכורות - ניתן לשלם את המשכורות דרך מיסוי על האזרחים. האם היוונים לא יכולים להגיע למצב שהמיסוי מכסה את ההוצאות של הממשלה ?
0
יעקב
פשיטת רגל יווניתראשית - זו בושה - היוונים רוצים להתחמק מהבושה. שנית - פירושו שלא יקבלו יותר אשראי ממקורות חוץ. שלישית - המסחר שלהם עלול להפגע.אבל אני לא חושב שהבעיה העיקרית היא ההתנגדות של היוונים. שאר ארצות אירופה מבינות שפשיטת רגל יוונית פירושו פרישת יוון מהאירו, וכנראה - התמוטטות הדרגתית או פתאומית של האירו בכלל. יהיו לדבר השפעות מרחיקות לכת, ויהיה משבר כלכלי עמוק.המעבר חזרה למטבע מקומי לא נעשה בגלל יתרון שיש בדבר אלא בגלל הכרח. לא תהיה לממשלה אפשרות לשלם משכורות באירו, אז הם ישלמו בדראכמות אותם הם יכולים להדפיס. זה יגרום באופן פתאומי לירידה גדולה של המשכורות ושל רמת החיים - היוונים יצטרכו לשלם ביוקר (יחסית) עבור סחורות יבוא, וכול דבר אחר, כמו מזון או אנרגיה מיובאים.כול זה יקרה. שום תכנית הצלה לא תצלח ולא תחזיק מעמד ולא תשנה את המציאות.
0
אביתר
ליעקובהאם פשיטת רגל של יוון תגרור ביטול של כל החובות של יוון כלפי לווים מבחוץ ? אם כן, למה היוונים מתנגדים להסדר כזה ? מה היתרון בלעבור בחזרה למטבע מקומי במקרה של פשיטת רגל ?
0
יעקב
אכן מבולבלהעסק פשוט: האג"חים של ממשלת יוון נקובים באירו. כדי לפרוע אותם צריך הבנק המרכזי האירופי (לא היווני) להדפיס מיליארדי אירו. אם הוא יסרב - ממשלת יוון לא תוכל לפרוע אג"חים.זה יהיה חדלות פרעון, שמחייב מחיקת כול האג"חים היוונים מספרי החשבונות של כול הבנקים בכול העולם, ויכניס הרבה בנקים למצב של פשיטת רגל (יותר חובות מפקדונות).אחרי מחיקת החובות של ממשלת יוון אפשר לעשות "הסדר" שהבנק המרכזי האירופי ידפיס אירו, ויעביר לבנקים כדי להוציאם ממצב פשיטת רגל - כלומר הבנק המרכזי ידפיס אירו, אבל לא בהיקף המלא של חובות יוון אלא רק בהיקף מצומצם יותר הנחוץ להציל את הבנקים האירופיים.ומה יהיה על הבנקים היוונים וקרנות הפנסיה והחסכונות ביוון? זבש"מ. ממשלת יוון תתחיל כנראה להדפיס דראכמות ותחלק לאזרחי יוון, במקום החובות הנקובים האירו.
0
אשר פט
מאמר מבלבל, מבולבלאמר מבלבל, מבולבל, מצהיר הצהרות מובנות מאליהן אך המסקנה הסופית אינה נכונה - מדוע שבנק יווני או כל חברה מיסחרית הרשומה ביוון יהיו חידלי פרעון עם הממשלה פושטת רגל? אם הכותב מתכוון לכך שהממשלה תלאים ניכסי בנקים, זה אינו מחויב המציאות ובכל מיקרה, הכותב אינו אומר זאת.
0
יעקב
אם המיסוי היה מכסה את הוצאותהממשלה לא הייתה בעיה בכלל. הסיפור הוא שממשלת יוון, כמו ממשלת ארה"ב, מוציאה בערך פי שניים מההכנסות במיסים. (או פי 1 1/2) . את השאר היא מכסה מהלואות.
0
אביתר
אז אף פעם לא יהיה פיתרון.אם ההוצאות תמיד מכוסות על ידי הלוואות, אז הפשיטת רגל הבאה זאת רק שאלה של זמן. וגם זאת שאחריה.
0
יעקב
לך תסביר את זה לסוציאליסטים.לכול האנשים ה"חברתיים", כולל כלכלנים אנשי שמאל יש מקור מימון קסום לכול הצרכים הדחופים של החברה (כמו מטפלת מגיל 0...) - נגדיל את הגרעון. רק קצת, ממש קצת. לא תרגישו את זה. נגדיל קצת, ועוד קצת ועוד רק קצת (כי צריך גם דיור ציבורי) ונגיע ליוון.
0
אביתר
בשיטה הנוכחית נראה שהדרך שלהם נכונהאם בסוף לא צריך להחזיר את החובות כי אפשר פשוט לפשוט רגל, למה לא לקחת הלוואות ? לא השתכנעתי שההשלכות על אזרחי יוון חמורות מספיק בשביל שהם ימנעו את זה בפעם הבאה.
0
יעקב
השלכות לא חמורות?הנה מה קרה בארגנטינה בשנת 2001 כאשר פשטה את הרגל: כול הנכסים (חסכונות, פנסיות, משכורות) הכול נחתך ב 2/3 - מה שהיה שווה 1 פסו, שהיה שווה 1 דולר לפני המשבר, היה שווה, למחרת 1 פסו ששווה ל 1/3 דולר.זה נורא ? אינני יודע. תחשוב מה מצבך אם המשכורת שלך, הפנסיה שלך, וכול החסכונות שלך נחתכים ב 2/3 ?אפשר לטעון שהיוונים חגגו על חשבון הפראיירים באירופה שהלוו להם כסף, ועכשיו, בסך הכול, יחזרו היוונים לרמתם הטבעית בעוד הפראיירים האירופאים יספגו את ההפסדים. אולי זאת שיטה טובה לחיות - כמו מיידוף.
0
אביתר
כמו המוסדות שמיידוף תרם להם.האזרח אף פעם לא שואל את עצמו אם הקצבאות שהוא מקבל מהמדינה נגבות בצורה מוסרית (כלומר, מרצון ובשקיפות). האם המקרה של יוון הוא כמו של ארגנטינה ? האם גם אזרחי יוון צפויים לאבד חלק גדול מרכושם אם הממשלה תפשוט רגל ? איך ?
0
אזרח
יעקב, מטבע זר הוא ייתרון עבור אזרחייוון (לפחות חלקם), גם במקרה של פשיטת רגל של ממשלת יוון, בדיוק בגלל הדוגמא של ארגנטינה שציינת.אזרח יווני שהוא לא עובד ציבור בעל פנסיה תקציבית, אלא למשל בעל עסק קטן שחוסך לפנסיה באופן פרטי, לא ייפגע כל-כך משמעותית מפשיטת רגל של הממשלה, כי החסכונות שלו מוחזקים באירו, ולא בפסו או דראכמה.
0
יעקב
פתרון זמני - גילוח 50%כעת מדברים על פתרון זמני: הבנקים האירופים ימחקו 50% מהחוב היווני (כלומר ממשלות גרמניה וצרפת יחזירו להם את הכסף, לא יוון).מה עם החוב הפנימי של ממשלת יוון (לבנקים יווניים וקרנות הפנסיה)? גם ימחקו 50% ? אני לא חושב.כול עוד הגרעון הממשלתי היווני נמשך, "פתרון" זה פירושו דחייה קצרה של המשבר. אחרי כמה חודשים יהיה צורך בהצלה חדשה.
0
יעקב
לא יעזרו מניות, פקדונותכול מה שמשוקע בתוך יוון ימות. לא משנה אם זה מניות, אג"חים קונצרניים או פקדונות בבנקים, או מזומנים בבנק יווני. הכול מת (הופך לדראכמות).אם הוא מחזיק כסף בשוויץ או זהב (או שטרי אירו) מתחת לבלטות - זה יישאר, אבל הסיכוי הוא שהממשלה תכריז על זה כבלתי חוקי. כלומר ישאר, אבל במחתרת.
0
אזרח
ואופציה נוספת כמובן - במזומן.
0
אזרח
משום מה אתה מניח שכל חסכונות הציבורמוחזקים באגרות חוב ממשלתיות.מה מונע מהחוסך היווני הפרטי מלהחזיק את כספו במניות, באג"ח קונצרניות, או בפקדון בנק גרמני או שוייצרי?
0
יעקב
טעות חמורה "חסכונו ת באירו"ההנחה שאזרחי יוון מחזיקים חסכונות באירו היא אשליה וטעות חמורה. (אולי זה הדבר שד"ר שמואל גולדמן ניסה להסביר).גם אזרחי ארגנטינה חשבו שהם מחזיקים חסכונות בדולרים. למעשה, כול החסכונות של היוונים הולוו לממשלת יוון ובוזבזו. כאשר היא תפשוט את הרגל היא לא תוכל להחזיר לחוסכים באירו, כי אין לה. היא תכריז שכול אזרחי יוון יקבלו את כספם בדראכמות (מודפסות) כי אין אירו. הדראכמה תהיה שווה אולי (לפי מקרה ארגנטינה) 1/3 אירו, ואולי פחות.אזרחי יוון יצטרכו לשלם פי שלוש עבור הייבוא (כמו דלק, מזון, מכוניות, מקררים), מתוך משכורת (או פנסיה) ששווה שליש.יוצא גם, שאלה שחגגו בעשר השנים האחרונות על חשבון הלוואות ממשלתיות - שרפו בעצם גם את החסכונות של העם היווני - לא רק כסף של פראיירים משאר ארצות אירופה.
0

3000 תוים נשארו