שלישי, 08 מרס 2011 00:00

סוף המשחק

מתחזקת הדיעה שהתמוטטות המערכת הפיננסית בעולם, זו המוכרת לנו, היא בלתי נמנעת. שורשיה נעוצים במודל מדינת הרווחה שממומן על ידי הממשלות באמצעות חובות הולכים ותופחים. נתונים והערכות חדשות.

הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים (BIS – Bank for International Settlements) יושב בבזל שבשווייץ ונראה כי אינו עושה הרבה... הוא ארגון על-מדינתי וחברים בו בנקים מרכזיים בעולם. "הבנק" אינו בנק במובן המקובל. הוא הוקם לאחר מלחמת העולם הראשונה כדי לחלק את כספי הפיצויים למדינות המנצחות במלחמת העולם הראשונה. פיצויים שנכפו על גרמניה במסגרת הסכם השלום בוורסיי. כידוע, גופים ציבוריים מסרבים למות וגם לאחר שהסתיים תפקידו המקורי של הבנק, כאשר אדולף היטלר הפסיק את תשלומי הפיצויים למדינות הברית עם עלייתו לשלטון – פקידי הבנק מצאו תעסוקה אחרת... בעיקר פרסום הנחיות לבנקים מרכזיים, הפקת ניירות עמדה ופרסום מחקרים... כמו מחלקת המחקר של בנק ישראל. אין להסיק מהנאמר משום זלזול בתוכן הפרסומים של שני המוסדות. מחקרי הבנק זוכים להדים חיוביים בתקשורת הכלכלית והוא היה אחד מהגופים הבינלאומיים הבודדים שהתריע בעקביות על המינוף המוגזם במערכת הבנקאות בעולם ועל בועת האשראי המתפתחת. 
לפני כשנה פרסם הבנק "נייר עבודה" תחת הכותרת "עתידו של החוב הציבורי – הערכה והשלכות". ראוי לציין שהגישה של הבנק בניירות העבודה שהוא מפרסם היא מאד מאופקת ושמרנית, ממש "יבשה". המחקר סוקר את המדיניות הפיסקאלית של מספר מדינות מערביות, ומוסיף לכך את ההתחייבויות של אותן מדינות בגין הוצאות רווחה עתידיות כגון פנסיות, ביטוחי בריאות ממשלתיים וביטוח לאומי (בהתאם להתפלגות הגיל באוכלוסיה). המסקנה הבלתי נמנעת היא שמשחק הפירמידה של הממשלות בעיצומו. כתבנו על כך מספר פעמים בעבר (ראה קישורים בסוף הכתבה) מבלי שהיו בידנו כלי הניתוח של BIS. 
מתחזקת דעתי שהתמוטטות המערכת הפיננסית בעולם, זו המוכרת לנו, היא בלתי נמנעת. שורשיה נעוצים במודל מדינת הרווחה שממומן על ידי הממשלות באמצעות חובות הולכים ותופחים. החוקים "החברתיים", כולל כוחם המעוגן בחוק של האיגודים המקצועיים, מבנה המערכת הדמוקרטית שמאלץ פוליטיקאים להתחייב לתשלומי "מגיע לי" הולכים וגדלים שלא תמורת עבודה, עצם היכולת שיש לממשלות לממן את תקציבי המדינה באמצעות אגרות חוב וכך לגלגל חובות מבחירות לבחירות אל העתיד – כל אלה גם יחד אינם אלא משחק פונזי – משחק הפירמידה הגדול בתולדות האדם. 
היחס בין החוב הלאומי לתוצר מבטא את היכולת של המדינה לעמוד בהתחייבויותיה. הקריטריון פשוט, ודומה להערכת יכולתנו לעמוד בהחזרי המשכנתא החודשיים על הדירה – גובה התשלומים האפשריים תלוי בהכנסה הקבועה שלנו. כאשר חוב של מדינה מגיע לגודלו של התוצר השנתי במדינה (החוב שווה ל-100 אחוזי תוצר שנתי) קל להבין שאם הריבית על החוב גבוהה משיעור הצמיחה של התמ"ג – אנחנו בצרות – החוב רק הולך ותופח. מדובר בחוב "הישן", עוד לפני שמכניסים לחשבון הלוואות חדשות שלוקחים הפוליטיקאים כי תמיד יש "צרכים דחופים" כמו תוכניות "חילוץ" בארצות הברית ו"סבסוד הלחם" בישראל. 
היחס חוב-לתוצר כיום, בהשוואה לערב "המשבר" האחרון, צמח בבריטניה מ- 47 אחוז ל-94 אחוז, ביוון החוב התנפח מ- 104 אחוזי תוצר ל- 130 אחוז (בהנחה שהממשלה שם הפסיקה "לבשל" את המספרים...), החוב של ממשלת יפן צומח בקצב של 9 אחוזים לשנה וחצה כבר את קו 200 האחוזים, ובארצות הברית מתקרבים ל-100 אחוזי תוצר (לא כולל את חובות מדינות הברית והערים הגדולות). 
המחקר מחשב את ההתפתחות הצפויה של החוב ב-30 השנים הקרובות. לא מדובר ב"נבואה". התחזית מתבססת על נתונים שמרניים באופן מוגזם: הנחה שהכנסות הממשלות יישארו קבועות (יחסית לתמ"ג) לאורך כל אותם העשורים ברמתן הנוכחית, והוצאות תקציב המדינה (ללא הוצאות רווחה) יישארו גם הן קבועות ברמתן השנה. דומה הדבר להנחה הבלתי מציאותית שבישראל לא יגדל שכר המינימום, תקציב החינוך, תקציב הבריאות ותקציב הביטחון במשך 30 השנים הבאות, אלא בצמוד לצמיחה במשק. כלומר, לא תתקבל בכנסת שום הצעת חוק "חברתית" חדשה בעתיד... שלי יחימוביץ' תפרוש מיד לגמלאות ולא יימצא לה מחליף. 
בגרף למטה ניתן לראות בקו האדום, כי גם תחת ההנחות הבלתי מציאותיות, צפויים החובות להגיע כבר תוך 9 שנים לסדרי גודל מחרידים: החוב ביפן יגיע ל-300 אחוזי תוצר, בריטניה ל- 200 אחוז, ובארצות הברית קרוב ל-180 אחוז. תשלומי הריבית על החוב (רק ריבית ללא החזר קרן) יגיעו ל- 10 אחוז מהתוצר בבריטניה, כלומר כ- 20 אחוז מתקציב המדינה.
החוקרים בדקו כיצד יתפתח החוב הלאומי בהנחה אופטימית שהמדינות יעמדו בתוכניות הקיצוצים שהוכרזו בשנה האחרונה. התוצאה היא הקו הירוק. צבירת החוב אומנם תואט, אך לא יהיה בכך די כדי למנוע את קריסת משחק הפירמידה. 
בתסריט השלישי, מסומן בקו כחול, מניחים החוקרים את ימות המשיח. המדינות יקצצו בתקציבים על פי התוכניות הנוכחיות, ובנוסף גם יקצצו באופן דרקוני בתוכניות הרווחה העתידיות שהובטחו לציבור... "הלכה" הפנסיה. גם תחת הנחות אלה רק בגרמניה, אוסטריה, הולנד ואיטליה (אם המספרים שם אמינים...) יחול שיפור. אבל, ביתר המדינות אפילו מדיניות זו לא מספיקה כדי לעצור את החובות התופחים. 

1136 5
1136 4
 
1136 3
 
1136 2
 
1136 1
מסקנות אלה מובילות לשאלה הבלתי נמנעת – מה בכל זאת צריך לעשות כדי להיחלץ מטביעה? מה צריכות הממשלות לעשות, לא כדי לחסל את החוב, אלא רק כדי לחזור לרמת החוב שהייתה בשנת 2007? 
לא פשוט. המדינות צריכות לקצץ בהוצאות, לא סתם "לקצץ" אלא ליצור עודף קבוע בתקציב. יפן, לדוגמה, אם תרצה להקטין את החוב שלה לרמה של 2007 תוך 5 שנים – תצטרך ליצור עודף תקציבי קבוע של 10.1 אחוזים לעומת גירעון נוכחי של 8- אחוז כיום. מדובר בשינוי כיוון של 18 אחוזים בתקציב. ואם היפנים ירצו להגיע למטרה זו תוך 10 שנים יידרש עודף שנתי קבוע של רק 6.4 אחוזים מהתקציב. כך גם בארצות אחרות. 
כלומר, כדי לצאת מהבוץ תידרש מהפכה. שום משטר דמוקרטי לא יעמוד בכך, אין פוליטיקאים שיציעו צעדים כה דרסטיים ויוכלו להישאר דקה אחת לאחר מכן בשלטון, לכן הם לא ינקטו בשום צעד מבלי שהמציאות תכריח אותם. מדינות המערב עשירות בועדי עובדים כמו בחברת החשמל ובנמל אשדוד, "הלובי החברתי" במערב חזק לפחות כמו בישראל, והציבור הרחב שהורגל לקבל כסף שצומח על העצים בבוסתן הנסתר של הממשלה ימשיך לדרוש את שלו. גם "נתניהו" יש בכל מדינה – והם ימשיכו להבטיח להמשיך לסבסד את הלחם וגם להקטין את המיסים.   
 מוטי היינריך
עודכן לאחרונה ב שני, 01 ינואר 2018 05:27
תגובות  
0 #1 תמים 2011-03-08 00:00
איפה ישראל עומדת ביחס לעולם?
ומה התחזית שלנו ?:)
ציטוט
0 #2 ליברטי 2011-03-08 00:00
מאמר יפה, ותגובות מצוינות של אליהו
ציטוט
0 #3 אליהו, חיפה 2011-03-08 00:00
לאילון
תושבי יפן מייצרים עודף מסחרי גדול של 160 ביליון דולר בשנה.
ממשלת יפן מייצרת חובות אדירים של 500 ביליון דולר בשנה.
אפילו אם זה היה אותו כיס, זה לא מתקזז.

עד היום אזרחי יפן הסכימו לקנות את האג"ח של ממשלתם. היום אזרחים פרטיים כבר לא - רק קרנות פנסיה.
זה גורם לכך שהחלק שגורמי חוץ מחזיקים (סין למשל) הולך וגדל.
כל זה בזמן שהיום אין אינפלציה והריביות נמוכות - כך שהבעיות האמיתיות עוד לא התחילו.

ביום שהאינפלציה תחזור, אפילו קרנות פנסיה לא יוכלו לקנות אג"ח עם תשואה שלילית, בזמן שאין לממשלת יפן שום יכולת לממן ריבית גבוהה.
במצב כזה יפן תהיה חייבת להגיע לקיצוצים והסדר חוב, אחרת פשוט לא יהיה מי שיקנה את האג"חים שתוקפם פג - לא בפנים ולא בחוץ.

ותראה לי ראש ממשלה ביפן (עם חצי מהמצביעים מעל גיל 50) שיעז לפגוע בפנסיות.


כך שבשנה שבה האינפלציה תתחיל להציץ יהיה ביפן מחנק אשראי אדיר, בזמן ששאר העולם יוכל "סתם" לקצץ בההוצאות ולהעלות מיסים.
ציטוט
0 #4 אילון 2011-03-08 00:00
אחלה מאמר,והערות לשני החברים מתחתיי
אולדריך-
ראשי הבנקים המרכזיים ממונים ע"י ממשלות (שרי אוצר בדר"כ) והם עושי דברם. לכן הם קונים אג"חים של הממשלות ומחוייבים בחוק להעביר רווחים חזרה למשרד האוצר. משמע: הממשלה למעשה מלווה להם בלי ריבית - הדפסה לכל דבר.

אליהו - יפן היא לא מדינה כמו שאר המדינות- את החוב שלה היא חבה לאזרחיה, רק אחוזים בודדים הם חוב חיצוני. לכן אף מדינה בעולם לא יכולה היום "לדרוש" מיפן לקצץ, רק האזרחים שלה עצמם. בנוסף, היא מדינה יצרנית עם עודף מסחרי וחסכונות של כטריליון דולר, כך שיש לה מאיפה לאזן פיחות עתידי של המטבע שלה. מכל הסיבות האלה- יש סיכוי טוב שלמרות החוב האדיר שלה היא דווקא תיפול אחרי כולן
ציטוט
0 #5 אליהו, חיפה 2011-03-08 00:00
למה טוענים שהמסלול בלתי הפיך?
1. השיטה להפחית חוב ידועה מאוד - כל משפחה מכירה אותה.
השלב הראשון הוא להפסיק לבזבז - הקו הירוק בגרף.
השלב השני הוא לקצץ בהתחייבויות עתידיות שלא ניתן לעמוד בהן - הקו הכחול בגרף.
השלב השלישי הוא להקצות כספים להקטנת החוב, וקביעת ההקצאה הזאת בצורה קשיחה. זה אומר שאם לא ניתן לממן את הרכב, מוכרים אותו ונוסעים באוטובוס.

2. כיום, הרבה מדינות במערב חוגגות, אבל כבר רואים את הסוף.
באנגליה ההוצאה הממשלתית שווה לההוצאה הממשלתית של סין - למרות שבסין התוצר גבוה פי 4.
ארה"ב מדפיסה כמות גדלה והולכת של כספים רק כדי לשמור על הריבית נמוכה. זה אומר שלא ירחק היום והכלכלה העולמית תקבל מכה כפולה: גם ריבית גבוהה וגם אינפלציה במטבעות המרכזיים.
ביום שזה יקרה, יפן תגיע למצב שאף אחד לא מוכן להלוות לה ללא הסדר חוב קשוח מאוד.
קשה מאוד להניח שקיימת מדינה שתסכים למצב שבו אזרחי יפן חיים ברמת חיים גבוהה, בזמן שהיא מסרבת להחזיר חובות, כך שהברירה של יפן היא הסדר חוב כפוי, או הדפסת החוב וקריסת החוב כמטבע סחיר.

3. קשה להאמין שקיימות הרבה מדינות שיראו את יפן קורסת, ולא יפעלו להגיע להסדר חוב קשוח לפני שכלכלתם מגיעה לסף קריסה.

4. זה אומר שהפיתרון פשוט:
הממשלות שבחוב יצטרכו להעלות מיסים כדי להגיע לאיזון:
בארה"ב המחוייבויות מגיעות ל60% מהתקציב, ובאירופה המצב לא שונה בהרבה.
הגדלת המיסוי לכל שכבות האוכלוסיה, תוך הפחתה דרסטית של השירותים והפרטה משמעותית של נכסים בבעלות הממשלה זה רק עניין של זמן.
זה גם אומר שבאותן מדינן שגם כך יש בהן צמיחה אפסית יהיה מיתון אמיתי (צמיחה שלילית) למשך מספר שנים.

מיתון זה לא מילה גסה.
הנסיון המופרך להפוך אותו למילה גסה עומד במרכז המשבר שאנו בתחילתו.
ציטוט
0 #6 אולדריך 2011-03-08 00:00
טעות כפולה מוחלטת בידך:
1. גרמניה כן מסוגלת לעמוד בחובותיה - שכולם נובעים מעלות שיקום גרמניה המזרחית.
לפני האיחוד היה לה עודף של מאות מיליארדי מארקים ומערכת רווחה נפלאה ומופלאה.
2. הבעיה עם הבנקים המרכזיים היא ש_אינם_ שייכים לממשל/ציבור (עד כדי אחזקת מיעוט) ואז הכסף נוצר ביגוד לחוקה ולחוק ע"י שהממשל מתחייב לבנקים בשם הציבור ואז
הבנקים, כלאמר גזברי הפשע-המאורגן, מדפיסים את הכסף.
=> הפתרון בידוע הוא בסה"כ להלאים את הבנקים.
ציטוט
0 #7 יעקב 2011-03-09 00:00
כאשר אין כסף - אין משלמים
תהיה אינפלציה אדירה, רוב המערכות יקרסו, איגרות חוב ממשלתיות לא ייפרעו, פנסיות לא ישולמו, או הפרעון והפנסיות יהיה במטבע חסר ערך ממשי.
הפעילות הכלכלית תיעצר, ימי הביניים יחזרו, עם או בלי כושים-מוסלמים-היספנים שאאא לא אוהב.
(לא הכושים-מוסלמים-היספניים אשמים בבעיות ובביזבוזים של ממשלות המערב אלא הלבנים האנגלו-סקסיים טהורי הדם...).

התהליך כבר החל.
אני לא רואה נפילה פתאומית, אלא הדרדרות מתמשכת. אינני יודע להעריך את הקצב של הנפילה. נפילות, המתחילות לאט נוטות להגביר את הקצב במהירות עד לקריסה גדולה. (אלא אם יהיה "ברבור שחור" - למשל מלחמת עולם נוספת).

ניתן לצאת ב"קלות" מהסבך: למשל: ממשלת ארה"ב מכריזה על שמיטת חובות - ביטול איגרות החוב הממשלתיות (פדראליות), כלומר אי-פרעונם, או דחיית פרעון האיגרות נניח ב 25 שנה, וגילוח 50%. (אחרי 25 שנה מגלחים את השאר...).
הכול מתחיל מהתחלה על בסיס אפס.
ממשלת ארגנטינה עשתה זאת מספר פעמים...
ציטוט
0 #8 אאא 2011-03-09 00:00
הבעיות הכלכליות של המערב
כמוהן כחלק הקרחון המבצבץ מעל פני המים.הבעיות קשות מאד,נפרסות על פני תחומים רבים ולדעתי לא ברי פתרון אפילו עם רודנים מהסוג של סטאלין.
בגלל זה אני לא חושב שהמערב ימשיך להתקיים.ממשברים כלכלים אפשר להתאושש אבל לא מבעיות כמו שיש למערב.התהליכים הדמוגרפיים שיש במערב יוודאו שהוא לא ימשיך להתקיים,כי מה לעשות ציביליזציה שבה רוב האוכלוסיה הוא כושי-מוסלמי-היספני לא תהיה מערב משום בחינה שהיא.
ציטוט
0 #9 אליהו, חיפה 2011-03-09 00:00
אין תחזית "שלנו"
לכל אחד פה יש דעה משלו.
השנה היו רק 4 מדינות בגודל סביר שגם הראו צמיחה וגם צמצמו את החוב (שוודיה, נורווגיה, סעודיה ועומאן). הן עשו זאת בעזרת מיליארדים מנפט שלישראל אין ולא יהיה.
ישראל לא עשתה את זה. ישראל נוקטת מזה מספר שנים בהגדלה זוחלת של החוב - הגדילה בחוב נובעת בעיקר מהריבית, והחוב מצטמצם כאחוז מהתל"ג כי יש צמיחה ריאלית גבוהה.
מהבחינה הזאת ישראל נמצאת במצב טוב - כי השתלטנו על החוב ותיקנו את ההתחייבויות העתידיות(כמו שרוב המערב לא עשה) מה שאומר ששני השלבים הראשונים כבר בוצעו - ורק נותר לעשות התאמות תקציביות כשהמצב יחמיר.

יש מספר בעיות:
1. לישראל עדיין יש חוב גבוה. זה אומר שבמצב של עליית ריביות, ישראל עדיין תצטרך לעשות קיצוץ כואב
2. ישראל מסתמכת על העברה של 3 מליארד דולר מארה"ב מדי שנה. לא נראה מופרך שארה"ב תקטין או תבטל את הסיוע. סכום זה יתווסף לעלות הנספת עקב עליית ריביות
3. ישראל הגדילה באופן משמעותי את כמות הכסף במשק. אני לא מתייחס לזה כבעיה אמיתית, כי במקביל היא הגדילה בטחונות כדי שבמצב אינפלציה התהליך יוכל להתבצע בכיוון ההפוך ולבלום את האינפלציה.
4. ישראל היא לא סין. המיסוי פה לא נמוך באופן קיצוני ואין לנו שוק פנימי עצום. לא ברור כמה ישראל תוכל להמשיך לצמוך בזמן שהמערב קורס.

מה שברור - בזמן שבהרבה מדינות יהיה מיתון חריף או אפילו קריסה,
בישראל הנהגה סבירה תאפשר לעבור את המיתון ללא מיתון חריף.
ציטוט
0 #10 אפרים 2011-03-10 00:00
תרופת הפלא לתשלום חובות - אינפלציה
עורכי המחקר התעלמו מהנתון הבסיסי - חובות ממשלת ארה"ב ( רובם המוחלט ) אינם צמודי מדד.
נניח שב10 השנים הקרובות , "יצליח" המימשל להעלות את האינפלציה לשיעור שנתי של 8%, והצמיחה השנתית בתוצר תהיה בגובה 3%.
הגידול בתוצר מכסה החזרי חוב + ריבית בשיעור נומינלי של 11%...
נניח שהבנק המרכזי קונה בשנים האחרונות אג"ח ל 10 שנים בתשואה שבין 2-5% ומנפיק אג"ח ל 30 שנה בריבית של 4-7%. האינפלציה שוחקת את ערך החוב, ומאפשרת בשילוב צמיחה צנועה למחזר את החוב עד למשבר הבא ובא לציון גואל...
כך ירד החוב בשנים 1976-1980 ( עידן קרטר ) האינפלציה עלתה בהדרגה מ 5% ל 12% וראה זה פלא, יחס חוב תוצר ירד מ 36% ל 32.5% ( יחס חוב תוצר הנמוך ביותר - למרות היותו של קרטר " סוציאליסט, דמוקרטי ואוהב ערבים" )
ציטוט
0 #11 יעקב 2011-03-10 00:00
פשיטת רגל היא תמיד חד צדדית
"גם כשארגנטינה הכריזה על שמיטת חובות, היא עשתה זאת במסגרת הבנות עם ממשלות זרות, ולא באופן חד צדדי."

לא נכון. הם עשו את זה באופן חד צדדי לחלוטין. לא היה להם מאיפה לשלם, אז לא שילמו. מה יכולות מדינות אחרות לעשות ? לפלוש לארגנטינה ? הן נאלצו "להסכים" בדיעבד.
וגם ההשקעות בארגנטינה לא פסקו. משקיעים הניחו שעוד שמיטת חובות לא תתרחש בעתיד הקרוב, והחלו להשקיע בארגנטינה אחרי פשיטת הרגל, כי התשואות המובטחות היו יפות והם האמינו שיצליחו לממש השקעותיהם לפני פשיטת הרגל הבאה.
ציטוט
0 #12 יעקב 2011-03-10 00:00
שמיטת האג"חים לא יפתור את הבעיה
אבל זה יקרה. אם אין כסף אז לא משלמים.
הבעיות יימשכו גם אחרי זה. נכון. אבל בעיות אחרות.
באשר לתשלום ההתחייבויות הסוציאליות - פנסיות - אותו דבר. אם אין כסף לא ישלמו. הפנסיות והקיצבאות הן התחייבויות על פי חוק. אין מאחוריהן כלום, מלבד החוק. החוק זה לא כסף. כאשר אין כסף, החוק לא עוזר. ישלמו בעתיד רק חלק קטן מהפנסיות. יגידו לך "sue me - לך תתבע...
ציטוט
0 #13 יעקב 2011-03-10 00:00
אאא - מה ענין שמיטה להר סיני ?
אאא - תרד מהנושא, זה לא נושא הדיון ולא רלוונטי. אולי זה מעצבן אותך אבל זו לא הסיבה להתמוטטות הכלכלית הצפויה.
ציטוט
0 #14 אלון 2011-03-10 00:00
אז מה עושים ?
המצב אכן לא נראה מעודד והעתיד נראה קודר.
בהנתן שזה מה שצפוי לנו מה כדאי לי לעשות בתור אדם פרטי ? אני הרי לא אשנה את העולם אבל מהי הדרך שלי להיפגע כמה שפחות ?
לקנות זהב? לקנות נדל"ן? שימורי מזון?
אני שואל ברצינות.
ציטוט
0 #15 אליהו, חיפה 2011-03-10 00:00
שמיטת חובות זה לא דבר פשוט
במצב של שמיטת חובות חד צדדית, ממשלת סין (ובעקבותיה ממשלות אחרות) יכולה לבצע הלאמת נכסים חד צדדית, העלאת מכסים ועוד.
לאחר מכן יגיע מחנק אשראי - כשגופי ממשל אמריקאים לא יצליחו לגייס תקציבים, ולכן כל הפרוייקטים הציבוריים יתקעו. כל החברות האמריקאיות שמעורבות בפרוייקטים יסבלו קשות. מעט חברות יסכימו לבצע פרוייקטים חדשים לפני שישלמו להם חובות על הפרוייקטים בעבר - וחלק משמעותי מהכלכלה אמריקאית פשוט יתקע.
בקיצור, כל נסיון אמריקאי "לרמות" יכניס אותם יותר לבוץ.
גם כשארגנטינה הכריזה על שמיטת חובות, היא עשתה זאת במסגרת הבנות עם ממשלות זרות, ולא באופן חד צדדי.

מה שהמערב חייב לעשות - זה לחזור לאיזון תקציבי היום - כשזה קל (עם ריבית שלילית).
רק אחרי זה ניתן לדבר על הסדרי חובות: דחיית החזרים, גילוח ריביות, שמיטת חובות, מלווה מדינה וכו'.

איזון תקציבי זה דבר קל בהרבה משמיטת חובות - הממשלה באה לאזרחיה ומבהירה להם שאין להם דרך לממן את השירותים.
ממשלה אמיצה שעשתה זאת תצליח לבצע לאחר מכן הסדרי חוב בהסכמה.

ההתחייבות האמריקאית לבריאות ורווחה היא פשוטה - ממשל חדש בא ומבטל פרוייקטים שהממשל הקודם התחייב להם. סביר ביותר של"מסיבת התה" יהיה כוח משמעותי בממשל הבא, והם יוכלו לעשות את זה.(בתנאי שהם לא ימכרו שוב את העקרונות תמורת הנחות מס).

מרכיב מרכזי מהבעיה היא היכולת ליצור חוב באופן בלתי מוגבל. ליתר דיוק: התיאוריה שבזמן מיתון המדינה צריכה לבזבז את דרכה לצמיחה.
שורש הבעיה היא התפיסה שמיתון זה אסון שחייבים למנוע אותו "בכל מחיר".

ביטול ההצמדה לזהב משפיע על היכולת לייצר כסף באופן מלאכותי. זאת בעיה אחרת שכנראה שנסבול גם ממנה ברגע שבועת החובות תתפוצץ (גם אם יש הצמדה לזהב, הממשלה יכולה לקחת הלוואות ולבזבז יותר כסף - ע"ע רוטשליד).

ל-אאא:
מי ששולט היום באירופה זה שמאל סוציאליסטי שלא מזיז לו צבע. להפך - המוסלמים באירופה מבטיחים רוב לשמאל ונוטים יותר לבצע מהומות, שמסייעות לכפות את המדיניות הסוציאליסטית.
ברית של גנבים.
ציטוט
0 #16 אאא 2011-03-10 00:00
ליעקב
זה לא ענין של אהבה.
יש להם את המדינות שלהם.ובדיוק כמו שהם לא רצו לבנים אירופאים שפולשים אליהם,כך גם להפך.
ציטוט
0 #17 אאא 2011-03-10 00:00
האם שורש הבעיה הכלכלית
של החובות (וזו לא הבעיה היחידה אגב) היא הראיה של המדינה כאיזה בור שומן ללא תחתית,או שמא הוא ביטול ההצמדה של המטבע לזהב שחייבה הצמדות של מה שיש למדינה לכמות פיזית של זהב ?
ציטוט
0 #18 ליעקב 2011-03-10 00:00
ביטול האג"ח האמריקאיות לא יעזור
משתי סיבות עיקריות:

1.זה לא יפתור את בעיית ההתחייבויות העצומות של ממשלת ארה"ב כלפי אזרחיה בתחום הבריאות והרווחה. התחייבויות גדולות בהרבה מהאג"ח.

2.זה לא יפתור את הגירעון התקציבי השנתי העצום - רק שעכשיו אי-אפשר יהיה לממן אותו כי אי-אפשר יהיה להנפיק אג"ח חדשות.
ציטוט
0 #19 אפרים 2011-03-11 00:00
צמיחה ריאלית ונומינלית
נתוני הצמיחה מתפרסמים תמיד במונחים ריאליים.
בשנות ה70 וה80 הייתה צמיחה ריאלית ממוצעת של מעל 3%, באינפלציה שנתית ממוצעת של 8% , כלומר, נומינלית 11%.
ציטוט
0 #20 מוטי היינריך 2011-03-11 00:00
תשובה לאפרים: האינפלציה תעלה מאליה
האינפלציה בארה"ב תעלה מאליה - לא כתוצאה מ"תכנון". לממשל לא יהיה יהיו מקורות של כסף אמיתי לפירעון חובותיו. החלופות יהיו קיצוץ חד בתקציב כדי ליצור עודף גדול בתקציב המדינה או חדלות פירעון - פשוט לא משלמים. שתי האופציות אינן קבילות פוליטית. האפשרות היחידה לדחוק את הקץ מבלי שהציבור יחוש בכך מיידית הוא פירעון באמצעות הדפסת כסף טרי.
בדוגמה שלך: אם אתה רוצה לקבל צמיחה ריאלית של 3% בשנה כאשר רמת האינפלציה 8% - צריך שהצמיחה הנומינלית של הכלכלה האמריקאית תעמוד על 11% לשנה... בלתי אפשרי.
אינפלציה גבוהה משבשת את מהלך החיים הכלכליים ואפילו מקשה על מדידת הנתונים של ביצועי המשק (המספרים פחות אמינים), תגדיל את הוצאות הממשל ותגדיל עוד יותר את הגירעון של הממשל. לכך יתרום גם הזינוק בסעיף החזרי ריבית על החוב הממשלתי. באינפלציה של 8%-11% הממשל יצטרך להציע ריבית גבוהה בהרבה כדי לפתות משקיעים לקנות אג"ח ממשלתי. צרכי המימון של הממשל הם הרבה מעבר לגירעון השנתי של כ- 1.5 טריליון כי צריך גם למחזר חוב ישן, כך שתשלומי הריבית בתקציב המדינה נוסקים מהר מאד.
ציטוט
הוסף תגובה