שישי, 06 יולי 2018 02:44

קץ הקומבינות במיסוי חברות – לקראת אפס ביורוקרטיה

אפשר להסתפק במס חברות של 2% בלבד ממחזור החברה ללא "הוצאות מוכרות" ללא פטורים וללא הנהלת חשבונות מורכבת. מהפך "מטורף". ישראל כבסיס לחברות בינלאומיות.

2457

 

אם כבר נגזר עלינו לשלם מסים, כדאי שהתהליך יהיה כמה שיותר יעיל, קל ופשוט לגביה. ניסיון לתקוף חזיתית את כל מערכת המיסוי במדינת ישראל הוא בבחינת "תפסת מרובה – לא תפסת" – נדון לכישלון במגרש הפוליטי.

יש לנו שלושה מיסים עיקריים: מס הכנסה, מע"מ, ומס חברות. אם "גדול עלינו" לנסות לייעל את מלוא שיטת המס, ננסה להציע שינוי מהפכני דווקא במס שפחות מעניין את רוב הציבור באופן ישיר – מס חברות. "מס טוב" הוא בדרך כלל מס ש"אחרים משלמים", לכן רפורמה במס החברות קלה יחסית לביצוע, לפחות מהזווית הפוליטית. "חברות" זה בהחלט "מישהו אחר" – לא אני ולא אתה, ולכן המס פחות מעניין.

הכנסות המדינה ממס מורכבות מהיקף הגביה של המס פחות הוצאות הגבייה – עלות המנגנון הממשלתי שכרוך בגביה כגון: שכר עובדי מערכת המס, עלות הביקורת, ההתדיינות, בתי משפט, ענישה. גם מעבר למתרס, מצד הנישום, קיימת הוצאה גדולה: עלות ההתמודדות והציות לחוקי המס. העלויות כבדות במיוחד במקרה של מס חברות: רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, משאבי ניהול מתוחכמים, וגם פעילויות שאינן נחוצות עסקית – כל מטרתן למזער את נזקי תשלום המס.

עלות ההתמודדות והציות לחוקי המס לא מגדילה את הכנסות המדינה ממיסים, אך מייקרת את המוצר לצרכן, מקטינה את היקף ההון הפנוי להשקעות ומעיקה על צמיחת המשק ועל רמת החיים שלנו.

אז הנה הצעה "מטורפת" למהפך אמיתי במס חברות:

מס החברות החדש יהיה 2% עד 3% ממחזור החברה (מהכנסות החברה, לא מהרווח). זהו! על פי ההצעה לא יהיו "הוצאות מוכרות", אין צורך בהנהלת חשבונות מסובכת, יבוטלו חישובי פחת, פטורים והקלות. בעצם, לא צריך אפילו דו"ח שנתי ורואה חשבון (ניהול ספרים יידרש רק לצורכי ניהול העסק, או לדרישת הבורסה בחברה ציבורית). מכירות החברה הגיעו השנה ל-100 מיליון שקלים? החברה תשלם 2 מיליון שקל מס חברות (2%).

ישנן חברות בהן הוצאות ניהול החשבונות, הכנת הדיווחים וייעוץ המס מתקרבות לסדרי גודל כאלה! אפילו עסק קטן, עם מכירות של 2 מיליון ₪ בשנה, יכול להגיע בקלות להוצאה שנתית של 30,000 ₪ (1.5% מהמכירות) על הנהלת חשבונות ודיווח לשלטונות; ובמקרה שהעסק עולה במדגם לביקורת עומק – השמים הם גבול ההוצאות.

והמספרים "עובדים" יפה:

על פי דוח הכנסות המדינה (2016), מס חברות הכניס למדינה 38 מיליארד שקלים. על פי דו"ח חברת המידע העסקי BDI, סך הכנסות 500 החברות הגדולות בישראל הסתכם באותה שנה ב-991 מיליארד ₪, כלומר 1 טריליון ש"ח. יש להניח שהכנסות כל החברות בישראל עומדות מעבר ל-1.9 טריליון שקלים לשנה. לכן, מס חברות חדש של כ- 2% בלבד מהמחזור יוכל להניב את אותה ההכנסה למדינה.

"מס שטוח" כמו זה המוצע, קיים לדוגמה גם היום במיסוי דירות להשכרה: בעלי הדירה משלמים 10% מהכנסתם משכר דירה כמס. אין "הוצאות מוכרות".

הגינות ופשטות בדרך כלל הולכים יחד

המס השטוח האחיד יבטל את הצורך "לעודד" תעשייה בפריפריה, או חברת תוכנה ברמת החייל בתל אביב. הפשטות והחיסכון בצד החשבונאי יעודדו את כל החברות להעדיף עסקים בישראל. החוק לעידוד השקעות הון יבוטל, חסל סדר מענקים לעידוד תעשייה, יצוא, ועסקים קטנים – שיטת המיסוי החדשה "תעודד" את כולם. אלפי תיקים בבתי משפט על עברות מס ייסגרו (לנתבעים תינתן ברירה לשלם מס לפי מחזור ההכנסות, או להמשיך בהתדיינות בבית משפט). מאות עמודים בתקנות מס הכנסה יצטמצמו לעמוד אחד בלבד. אלפי רואי חשבון, עורכי דין ויועצי מס יצטרכו לחפש תעסוקה מועילה אחרת לכישוריהם. המס החדש יבשר את קץ הקומבינות במיסוי חברות. כל מנכ"ל יוכל לחשב ברגע את שיעור המס הצפוי, ללא עזרת מחשבון...

יתרונו של המס בפשטותו. גם עלויות הגבייה, הפיקוח והביקורת נמוכות מאד – אין צורך בצבא של מבקרים ומפקחי מס שיצללו אל עומק הדוחות הכספיים המורכבים של חברות, ידונו שבועות עם רואי החשבון היצירתיים של החברות שיסתייעו בחוות דעת משפטיות. הגינות ופשטות בדרך כלל הולכים יחד. במערכת המסובכת הנוכחית, תשלום המס נתון לפרשנויות של מומחים ומומחים שכנגד וביניהן משתרע מרחב אפור גדול – ככל שהחברה גדולה ומתוחכמת יותר כך היא תשלם פחות מס.

חברות רבות מתחמקות כיום (חוקית) מתשלום מס, שנה אחרי שנה, וביניהן לא מעט חברות זרות שפועלות בישראל. "מס שטוח" ונמוך יצמצמם עד כדי ביטול את עברות המס הקיימות, את הקומבינות היצירתיות שבתחום האפור, ובעיקר – את העברות שכיום אפילו לא נחשפות על ידי רשויות המס. היקף הגבייה בהחלט עשוי להפתיע לטובה.

הגישה העקרונית אל שיטת מיסוי תשתנה: הנטל היחיד על החברות צריך להיות התשלום עצמו – הכסף שמועבר מחשבון הבנק של החברה למשרד האוצר. לא צריך להוסיף לו את נטל עבודת הניירת העצומה, הקרבות מול מפקחי המס. החברה תשלם מס פשוט וכאן יסתיים החיכוך שלה עם השלטונות. כל משאבי האנוש היצירתיים של העסק יתמקדו במוצרים שהחברה מייצרת והתחרות בשוק. העסק צריך להרוויח ממכירת מוצרים ושירותים ולא מקומבינות מתוחכמות ש"מייצרים" רואי החשבון ויועצי המס. חברות לא יצטרכו לשלם ל"מומחים" כדי שיקבעו את שיעור המס לתשלום. מנהלי החברה יתמקדו בקידום היתרון היחסי של החברה ולא יעסקו בהימנעות ממס.

חישוב מס החברות כאחוז מ"הרווח" הוא פתח ענק למניפולציות. לעומת זאת, כאשר משלמים 2% מההכנסות כמס – קשה הרבה יותר לרמות. גם התמריץ לכך נמוך. הסיבוך העצום במערכת המיסוי יוצר מקלטי מס ו"הוצאות" יצירתיות להקטנת שיעורי המס שגובלים בשחיתות. עברות שבמקרים רבים כלל לא נחשפות. אם נתפשים, לרוב אפילו לא נענשים – אפשר לדון עליהן מול פקידי המס, הן בתחום האפור. פרשנות, "סוגרים עניין" ומשלמים "משהו".

אם חברה קונה ציוד ומכונות, לא מעניין אותנו הפחת. אין יותר "הוצאות מוכרות" – תשלום המס יתבסס רק על הכנסות החברה, לא רווחיה. כל חברה בישראל עם אותה הכנסה תשלם בדיוק את אותו המס, ללא יוצאים מהכלל.

למהפך המוצע יתרון נוסף גדול בניגוד ל"רפורמות" מקובלות: יישום המהפך אינו מצריך היערכות מייגעת, או שרשרת טפסים ושינויי תוכנה. טופס הדו"ח השנתי כולל שורה אחת בלבד, מאושרת על ידי רואה חשבון: סך כל המכירות השנה. "הניירת" שהחברה תצטרך לשמור לצרכי מס חברות: פנקסי החשבוניות בלבד. מע"מ, כבודו במקומו יישאר – ללא שינוי... לפחות עד להסקת מסקנות סופיות ממהפך מיסוי החברות.

אם הכול טוב, אז מה רע?

התנהלות חברות עסקיות "מתיישרת" לפי חוקי המס הקיימים תוך ניצול יצירתי של כל פרצה אפשרית. מס החברות החדש יחסל אמנם עיוותים שהתרגלנו אליהם במערכת הקיימת, אך ייצור "עיוותים" חדשים שגם אליהם נתרגל. לכל שיטת מיסוי יש השלכות על ההתנהלות העסקית, כל מס יוצר שיווי משקל של "עיוותים".

ייתכן שלא תהיה הצדקה כלכלית לקיומה של חברה שרווחיה נמוכים מאד יחסית למחזור. יהיה כדאי, לצמצם פירמידות עסקיות, לא בטוח שזה רע... אם לחברה תעשייתית יש היום, לדוגמה, חברת בת שעוסקת בייבוא חומרי גלם עבור חברת האם – כדאי יהיה לאחדן לחברה אחת (איחוד ורטיקאלי) ולחסוך כפילות בתשלום מס חברות על מכירותיה של חברת הבת לחומרי גלם.

החשש העיקרי מהשיטה המוצעת היא ביצירת פיתוי תמידי לפוליטיקאים "חברתיים" (כולם) להעלות את אחוז המס בטענה דמגוגית ש- 2% מס מחזור זה "מעט מידי". ואכן, הספרה 2 נראית "נמוכה"...

מס חברות שמוטל על ההכנסה (לא על הרווח) יחייב גם חברה שהפסידה בשנה מסוימת לשלם מס. מצב כזה אינו יוצא דופן כפי שנדמה ממבט ראשון. גם כיום ייתכן מצב שחברה משלמת מע"מ למרות שהשנה מסתיימת בהפסד. צריך לראות את מס החברות כתשלום של החברה עבור השירותים שהיא מקבלת מהמדינה, תשלום שאינו תלוי ברווחים. עסקים משלמים, לדוגמה, מס ארנונה לעירייה גם אם העסק מפסיד. הארנונה היא חלק מהוצאות החברה וכך ייחשב גם מס החברות החדש.

הדרך היחידה לעקיפת מס החברות החדש מאד לא יצירתית – פשוט להעלים הכנסות. לקחת "שחור" ולא לרשום חשבונית. בחברות בינוניות וגדולות העלמת הכנסות אינה אופציה ולו רק בגלל שיש "שותפים" רבים מידי לעבירה. בחברות קטנות וזעירות – מי שיכול, מעלים הכנסות גם כיום. נהפוך הוא – כאשר מדובר במס מחזור נמוך של 2% – התמריץ להעלמות קטן יותר.

ייתכן שעצמאיים ושכירים ימהרו להקים חברות בע"מ... מצוין, ישלמו מס מחזור של 2% במסגרת החברה, אך כאשר ימשכו משכורת מהחברה – ישלמו שוב מס הכנסה כמו כל שכיר. הנטל הביורוקרטי יצטמצם, בכל מקרה, לטובת העלאת הפריון.

רווחי חברות צריכים לנבוע אך ורק מהתחרותיות שלהן ומאמון הלקוחות ולא מכישרונם של יועצי המס.

מס החברות החדש יגדיל את הכדאיות לחברות רב לאומיות להתבסס בישראל, ללא צורך בהטבות ייחודיות. אפס ביורוקרטיה. לתוארStart-up nation (מדינת הסטארט-אפ) יתווסף התואר The zero accounting bureaucracy nation (מדינת אפס ביורוקרטיה חשבונאית) – שילוב מנצח. מדינת ישראל תזכה לדלג מספר מקומות במעלה המדד של הבנק העולמי ל"קלות עשיית עסקים". לאחר תקופת התנסות עם מס החברות החדש, יגיע הזמן למהפך רעיוני גם בבעייתי מכולם: מס הכנסה על יחידים ועצמאיים.

מוטי היינריך

גרסה מקוצרת של הכתבה פורסמה בעיתון "ישראל היום"

הירשמו כאן לקבלת התראה על כתבה חדשה באתר

 

עודכן לאחרונה ב שישי, 06 יולי 2018 03:14
תגובות  
+3 #1 מס מחזור במקום מס על רווחים יוצר עיוות חמורדורון סער 2018-07-06 03:48
זה יוצר עיוות בשוק שפוגע ביעילות כי זה נותן יתרון לחברה אחת שמטפלת בכל שרדרת היצור והאספקה.

נניח אם אני גם מגדל תפוחי אדמה, גם מוביל אותם וגם משווק לצרכן אני משלם מס מחזור פעם אחת, אבל אם יש חברה אחת שמגדלת ומוכרת לחברת הפצה שמוכרת לקמעונאי אז משלמים על אותו מוצר מס מחזור שלוש פעמים.

עדיף מס על רווחים.
ציטוט
0 #2 חוזר: קץ הקומבינות במיסוי חברות – לקראת אפס ביורוקרטיהקלישר 2018-07-06 07:33
אפשר לציין במקרה הזה שרק עלות הגביה מוערכת במעל 30 מילארד ש"ח בשנה!
ציטוט
0 #3 בעיה לוולמרטיעקב 2018-07-06 08:18
לחברות מסחר גדולות, כמו וולמארט תהיה בעיה... אצלם המחזור ענק אבל מרווח הרווח קטן מאד, עלול להיות אפילו בסדר גודל 2%, כלומר כול הרווח ילך למס.

מאידך - כול החברות הגדולות חייבות לנהל ספרים עם מאזן רווח-הפסד - אם בגלל הבורסה או בגלל בעיית חלוקת הרווחים בין השותפים. אני לא חושב שיש חברה אחת שיכולה להתנהל ללא מאזן רווח-הפסד. אז - חלק גדול מהחסכון לכאורה בבירוקרטיה לא ממשי.

כול רעיון מהפכני חדש דורש בחינה מעמיקה...
ציטוט
0 #4 חוזר: קץ הקומבינות במיסוי חברות – לקראת אפס ביורוקרטיהגרי 2018-07-06 10:30
דורון, זה רק נדמה. אתה יכול לנסות לגדל תפוחי אדמה ולמכור אותם "ישירות לצרכן הסופי" - תגלה מהר מאוד שהם נרקבים על המדפים, כי הלקוח מעדיף לעשות קניות בשופרסל. היתרון היחסי של חברה המתמחה ברצועה אחת בשרשרת יעלה כמעט תמיד על החיסכון במס מחזור. למעשה, אפילו חברות אשר נמצאות בבעלות של אותו אדם ומוכרות זו לזו לא בהכרח תתאחדנה. אדם שיש לו בית מלון (לשם הדוגמה) יעדיף לרשום את המבנה בנפרד (כמו היום) ולספוג את מס המחזור, כדי שלא לסכן את הבעלות על המבנה במקרה שהחברה המפעילה את המלון תסתבך בתביעות ותפשוט רגל. נניח שהמבנה שווה 100 מיליון ₪ ומושכר תמורת 8 מיליון ₪ לחברה המפעילה את המלון. בעל המלון יעדיף לספוג הפסד שנתי שווה ערך לחצי מרצדס ולא לסכן נכס בשווי 100 מיליון ₪.
ציטוט
+1 #5 חוזר: קץ הקומבינות במיסוי חברות – לקראת אפס ביורוקרטיהשחרורון 2018-07-06 15:08
אף רפורמה שתפשט את מנגנון הביזה הממלכתי לא יעבור - אף פעם.

מה תעשה עם אלפי אוכלי החינם: עובדי מס הכנסה? עורכי דין? רואי חשבון? פקידים? דוחפי ניירות? ממשלה יכולה רק לגדול. הקטנת הממשלה תמיד מגיעה מבחוץ.

ספציפית, הרעיון המובא בכתבה יהרוג כל עסק עם מתח רווחים נמוך. למשל כמו חברות גדולות שחיותעלנפח.
אותן חברות פשוט יעלו מחירים או יפשטו רגל. אותן חברות ענק אינן משלמות מס כיום, משהו שהוא בהחלט חיובי. במקום לוודא שכולם ״נדפקים״ צריך לוודא שאף אחד לא נדפק. כלומר לשאוף לרמת מס הוגנת - אפס

אני בעד שהממשלה תגבה תשלום עבור השרותים שלה, בתנאי שלא כופים על אף אחד להשתמש בשרותים. קל לראות אעך עסק ישלם עבור איסוף זבל (אם לא ישלם לא יאספו את הזבל שלו). קשה לראות איך עסק ישלם כדי לממן את בית הנשיא או משרד החינוך

חשוב להבין שאין באמת מס שלי ומס שלהם. מס חברות משפיע גם על הצרכן והעובדים: המחירים עולים (צרכן) רווחים יורדים (מעסיקים פחות עובדים והמשכורת יורדת)
ציטוט
0 #6 בחינה מעמיקה של שיטת המיסוימוטי היינריך 2018-07-06 16:11
אף אחד לא עשה "בחינה מעמיקה" של שיטת המיסוי הקיימת. כל שנה מתווספות תקנות והנחיות. חיים עם זה, מסתדרים עם העיוותים, לחלק זה טוב, לאחרים פחות - אבל מתגלגלים הלאה.

וולמרט שילמה בשנים האחרונות בערך 6 מיליארד מס הכנסה על מחזור של כ- 485 מיליארד דולר. בערך 1.2% מהמחזור. אפל שילמו פי כמה יותר.

יש הבדל עצום (במשאבים המושקעים) בין ניהול ספרים לצורכי מס הכנסה לבין הנהלת חשבונות נקייה מתרגילים בשיטה שתתגבש רק לצורכי העסק, השותפים והבורסה.

עיקרון חלוקת העבודה (division of labor), לפיו כל חוליה בשרשרת הייצור מתמחה בקטע אחר – מגדיל את הפריון של כל השרשרת. פירמידה עסקית משורשרת משיקולים שאינם "חלוקת עבודה" אולי תיפגע בשיטת המס המוצעת. אז שיתאחדו לחברה אחת...

ייתכן מקרה שחברה עם שולי רווח קטנים ביחס למחזור גדול תאלץ לשלם יותר מס. חברה כזאת נמצאת ממילא בסיכון גם מכיוונים אחרים: שינוי בריבית, שינוי במחירי חומרי גלם, שינוי במכסים, בשכר המינימום ועוד.

יש לא מעט חברות היום שמתקיימות בזכות שיעורי הריבית הנמוכים, אבל זה לא נימוק להצדקת כפיית שיעור ריבית נמוך על ידי המדינה.

המשק יתאים עצמו, לאחר תקופת מעבר, למס מחזור של 2% ואולי אפילו פחות!
ציטוט
0 #7 חוזר: קץ הקומבינות במיסוי חברות – לקראת אפס ביורוקרטיהשחרורון 2018-07-06 17:20
האתר הזה צוחק על סוצאיליסטים וקומוניסטים שטוענים שמה שהיה ברוסיהֿ, ונצואלה, סין, קובה וכו׳ זה לא ״קומוניזם אמיתי״.

זה נכון לבייש ולצחוק על אותם אנשים, כי למעשה מה שהם אומרים זה: ״אם אני הייתי הדיקטטור הכל יכול של המדינה, הייתי יוצר אוטופיה״. זה כמובן אמירה נרקיסיסטית (ואולי סוציופטית) בצורה בלתי רגילה.

צריך לזכור את זה שמציעים שיטה יותר ״מוצלחת״ לתכנון מרכזי וחלוקה כפוייה של ההון. הכוונה טובה אין ספק, אבל מה שאתה אומר למעשה זה: ״אם הסמכות ליטול את כספם של אנשים באיומי רובה הייתה שלי, ככה הייתי פועל, וזה היה משפר את חייהם של כולם״.
ציטוט
0 #8 ברוסיה קיים סוג מיסוי זהאירופאי 2018-07-06 17:48
לעסקים קטנים ישנה בחירה בין שני טעמי מס

The tax payer can choose the taxable base for this
tax - either gross income for the 6% rate or income minus expenses for the 15%
tax rate.

http://www.pkf.com/media/1958984/russia%20pkf%20tax%20guide%202013.pdf
ציטוט
0 #9 הלוואי עלינו מיסים כמו ברוסיהיעקב 2018-07-07 08:40
6% על המחזור או 15% על הרווח...

מה שחשוב עם המס הוא השיעור, או הנטל הכולל.
השיטה - היא פחות חשובה.
ציטוט
+2 #10 מהפכות...יעקב 2018-07-07 08:53
אני שמרן... צריך להזהר ממהפכות...

המהפכות מניחות שאנו (בני האדם) חכמים גדולים ומסוגלים לתכנן מערכת מסובכת וגדולה - מהתחלה - יש מאין. אנו מסוגלים לדעת את כול הפרטים ולשלוט עליהם ולהוציא ממוחנו הגאוני מערכת מושלמת.

זה כמובן הובריס (אשליה)... אנו לא כאלה חכמים... אנו בשר ודם... תמיד קורים במציאות דברים שלא הצלחנו לצפות מראש... המערכות הקיימות התפתחו לאט, במשך דורות, בתהליך אבולוציה, עם הרבה טעויות ותיקונים...
המערכות הקיימות נראות לנו כאוטיות (כמו מערכת מס הכנסה) ואנו חושבים שהיינו יכולים לתכנן משהו יותר טוב - יש מאין.

יש גם הקושי המעשי לעשות מהפכות...
לכן, אני נוטה יותר לכיוון של תיקון מערכות קיימות...

קחו למשל את התיקון של טראמפ. הוריד מס חברות מ 30% ל 12%. הידד! זה בוצע. זה טוב.
מהפכה בדרך כלל נשארת בגדר דיבורים.
ציטוט
0 #11 בחינה מעמיקה ? לא בדיוק...FAKE NEWS 2018-07-07 09:28
למרבה הפלא אין קשר בין מס מחזור לרווח על המחזור .
אם וולמארט מרוויחה 2% על המחזור , הרי שעליה להעלות מחירים בשיעור דומה וכך תשמור על רמת הרווחיות.
"כל החברות חייבות לנהל מאזן רווח והפסד" - אף אחד לא חייב לכבס את הספרים . בעידן של מס מחזור - כל תהליך ניהול הספרים שלא לצורכי מס , יהיה פשוט ביותר - פרט לחברות ציבוריות שצריכות לבצע ייפוי קוסמטי ולקבל גושפמקא של רו"ח .
ציטוט
0 #12 תיקוןלאחשוב 2018-07-07 15:33
מצטט יעקב:
קחו למשל את התיקון של טראמפ. הוריד מס חברות מ 30% ל 12%. הידד! זה בוצע. זה טוב.

אאל"ט טראמפ הוריד את מס החברות מ-35% ל-21%.

אולי אתה מתכוון לרווחים כלואים?
ציטוט
0 #13 חוזר: קץ הקומבינות במיסוי חברות – לקראת אפס ביורוקרטיהשחרורון 2018-07-07 17:46
מצטט יעקב:
אני שמרן... צריך להזהר ממהפכות...

זה כמובן הובריס (אשליה)... אנו לא כאלה חכמים... אנו בשר ודם... תמיד קורים במציאות דברים שלא הצלחנו לצפות מראש... המערכות הקיימות התפתחו לאט, במשך דורות, בתהליך אבולוציה, עם הרבה טעויות ותיקונים...
המערכות הקיימות נראות לנו כאוטיות (כמו מערכת מס הכנסה) ואנו חושבים שהיינו יכולים לתכנן משהו יותר טוב - יש מאין.


תכנון מרכזי תמיד יכשל כי לא קימת אבולוציה בממשלה. ישנו כשל מובנה בשיטה הנוכחית שמונע אבולוציה: מי שמחליט את ההחלטות לא נושא בתוצאות מעשיו. הפולטיקאי שמכריז מלחמה, לא צועד בראש המחנה. הפוליטקאי שמטיל רגולציות ומשמיד עסקים, יושב בטוח שמגזר הציבורי המנותק מהמציאות.

אבולוציה היא התקדמות מלוויה ללוויה. מי שמקבל החלטה גרועה (למשל: לשדוד את רכושם של אנשים ולקרוא לזה "מיסוי"), נושא באחריות למעשיו (כמו כל גנב, סופו להיות תלוי על עץ)

במילים אחרות, המערכת הנוכחית מעבירה את הסיכון ממקבלי ההחלטות (וההטבות) לשאר הציבור. ולכן אין אבלוציה ואין שיפור, יש שינויים רנדומלים שמטיבים עם המחזיק הנוכחי ברובה.

עם זאת המשפט "אנו לא כאלה חכמים... אנו בשר ודם... תמיד קורים במציאות דברים שלא הצלחנו לצפות מראש" הוא מדוייק. לכן, צריך להפסיק לכפות על אנשים את דעותינו ולנסות לשכנע. שזה מגיע למיסוי, צריך להפסיק לבזוז אנשים. הממשלה (כמו כל קבוצת אנשים אחרת) יכולה להציע את שירותיה תמורת תשלום באופן ולנטרי
ציטוט
0 #14 מה יקרה בחברות רב לאומיות?יואש 2018-07-07 20:00
איך מחשבים הכנסה של חברה שיושבת הלונדון מעסיקה 100 מתכנתים בישראל ומוכרת לכל העולם. לפי השיטה שלך, אם הם מכרו בארץ הם ישלמו 2% על הסכום ברוטו בישראל. אבל לישראל מן הסתם יש הסכמי כפל מס אז הגביה תהיה 0.
כמה זמן יקח לכל החברות הגדולות והבינוניות להעלם מהמס? מזל שיש המון יועצי מס ועורכי דין מובטלים שיעזרו להם.
ציטוט
+1 #15 לא מתאים לסופריםיעקב 2018-07-08 12:24
רווחי שופרסל לדוגמה, עמדו באותה תקופה על 1.5% בלבד מההכנסות; אלה של ויקטורי על 2%; ואלה של רמי לוי ‑ על 2.2%.
ציטוט
-1 #16 מס חברות באמריקהיעקב 2018-07-08 15:08
"אאל"ט טראמפ הוריד את מס החברות מ-35% ל-21%."

נכון. 12% זה באירלנד...
ציטוט
+2 #17 מס חברות נכון הוא אפסתחריראל 2018-07-08 17:13
מס חברות הוא המס ההזוי ביותר שאפשר להגות
(אולי זו הסיבה שנוסד מס כזה...)

רווחי חברה יכולים להגיע לקופתה ע"מ לאפשר פיתוח עסקי והורדת מחירים (תחרותיות).
יעד אחר לרווחים הוא ניצולם לרווחה אישית של הבעלים.
ישנן שתי דרכים להנות מהרווחים:
משכורת - ואז משלמים מס הכנסה
דיבידנד - משלמים מס רווחי הון

הרווח שנשאר בקופת החברה צריך להיות חופשי ממס. ניצולו להגדלת העסק ממליא יניב יותר מס דרך המשכורות והדיביננדים. אם ינוצל להורדת מחירים, זה רק ע"מ להגדיל את המכירות, כלומר יגבה יותר מע"מ לקופת המדינה...

כלומר, גם מעשית וגם עקרונית, אין הגיון במיסוי חברה.
ציטוט
0 #18 מה יקרה לרווח של סופרסל?מוטי היינריך 2018-07-09 04:47
דוח 2016 מעלה כי הרווח הנקי של סופרסל אחרי מס עמד על 2.2% מהמחזור, לאחר תשלום מס הכנסה של 0.6% מהמחזור – כ-68 מיליון שקלים מס הכנסה.

יתר הרשתות מציגות תמונה דומה.

החברות הגדולות משלמות מס הכנסה כרצונן (כמעט). מיליוני שקלים מושקעים בהנהלת חשבונות יצירתית כדי למצוא את האיזון בין הצגת רווחים נאים למשקיעים, והרצון לצמצם את חבות המס. כל זאת במסגרת "השאיפה החברתית" לא להיראות מצליחנים מידי. תוך התכנסות לגבולות הרווח שגם המתחרים צפויים להציג.

קשה מאד להסיק מסקנות מהיקף תשלומי המס בפועל, בשיטה המעוותת הקיימת, לעומת שיטת מס המחזור. גם מס מחזור ייצור עיוותים, כמו כל מס, אבל סיכוי טוב שתצומצם מאד השקעת החברות בפעילות לא-עסקית של "הנדסת מיסים".

מס על המחזור הופך להוצאה קבועה של העסק – "מכרתם-שילמתם" במקום "הרווחתם-שילמתם".

אם המס מוטל על כולם, אז ענף עם שיעור רווחיות "נמוך", יתאים עצמו לשיעור הוצאה קבועה זו. קשה לחזות היכן ייווצר שיווי המשקל החדש בכל ענף. ייתכן, לדוגמה, שברשתות המזון תהיה קפיצת מחיר לצרכן חד-פעמית של כ-1%. מצד שני יהיה חיסכון ב"טחינת אוויר".

בהנחה שאנחנו צריכים לחיות עם מערכת מיסוי כלשהי, ניסוי של מס מחזור בסקטור מוגדר מאד של חברות אינו כה מסוכן.
ציטוט
0 #19 ממה יתפרנסו רואי החשבון?דוד 2018-07-09 06:19
גם רואי החשבון צריכים לחיות.
עדיף לבטל כליל את מס החברות ולהשאיר רק מס על דיבידנד.
ציטוט
+2 #20 רואי חשבון לא צריכים לחיות...טלי 2018-07-09 06:25
אולי חלקם הקטן. גם עדרים של עורכי דין לא צריכים לחיות... יבוטלו החוקים שיוצרים פרנסות על כלום.
ציטוט
הוסף תגובה