חמישי, 22 ינואר 2015 05:13

רפואה שוויונית היא אוטופיה – כתבה 4 בסדרה

מותר לאנשים לרכוש שירותי בריאות לפי רצונם ויכולתם, ואסור (בלתי מוסרי) שהממשלה תמנע מהם שירותי בריאות כאלה או אחרים בטענה "זה לא שוויוני".

כתבה ראשונה:   איך מתחמקים מלנהל את מערכת הבריאות באמצעות וועדה
כתבה שנייה:      דוח גרמן ואופי מערכת הבריאות
כתבה שלישית:   דוח גרמן נגד הרפואה הפרטית בישראל

וועדת גרמן הוקמה, למעשה, כדי להילחם בשר"פ (שרות רפואה פרטי). שר"פ פירושו שבתי החולים הציבוריים ישכירו את חדרי הניתוח שלהם, אחרי הצהריים, לביצוע ניתוחים פרטיים. הבעיה, הקיימת מאז ומתמיד, היא כשל כרוני ובלתי ניתן לתיקון של בתי החולים הציבוריים: חדרי הניתוח שלהם, שבהם ציוד יקר ערך, עובדים בין השעות 8-16, וסגורים (מושבתים) בשאר שעות היממה (חוץ מניתוחי חירום), כי מערכת הבריאות הציבורית לא מסוגלת לארגן משמרת שנייה של אחיות ורופאים מנתחים. רעיון השר"פ הוא, להשכיר ולנצל את חדרי הניתוח, בשעות שהם במילא סגורים, לביצוע ניתוחים פרטיים, תמורת דמי שכירות שיניבו הכנסה טובה לבתי החולים, והכנסה נוספת לרופאים. השר"פ כבר פועל במספר בתי חולים, הוא פעל בעבר בכל בתי החולים הממשלתיים ללא אישור רשמי, במסגרת מה שכונה "רפואה שחורה", והופסק (במרבית בתי החולים), לפי הוראת היועץ המשפטי של הממשלה והבג"ץ. הפעלת השר"פ היא דרישה, ומשאלה, של הרופאים – ומיותר לציין: של החולים, המייחלים לאפשרות לניתוחים בלי תור.
 
לאנשים רבים בארץ (כנראה לרוב הגדול) יש סלידה רגשית ואידיאולוגית עמוקה מ"רפואה פרטית" או "רפואה מסחרית" או "טיפול רפואי תמורת כסף". (כאילו ששירותי רפואה הממשלתיים לא עולים כסף... כאילו שיש משהו בכלל שלא עולה כסף...). בעולם האידיאלי (והאוטופי) שלהם – כולם מקבלים טיפול רפואי מושלם "בחינם" מהממשלה. (לפי השקפה זו, הממשלה – כוחה וחוכמתה אדירים – ואין דבר שהיא לא מסוגלת לעשות).
 
העקרונות האידיאולוגיים שעמדו בייסוד דו"ח גרמן (גרסת הרוב) הם שניים, שניהם מוטעים:

1. שירותי הרפואה חייבים להיות מנוהלים בצורה ריכוזית ובלעדית, על ידי הממשלה (בשיטה הבולשביקית).
2. שרותי הרפואה צריכים להיות חינמיים ושוויוניים.
 
על החלק הראשון – ניהול ממשלתי ריכוזי  – לא צריך להרחיב את הדיבור. מייסדי מדינת ישראל היו בעלי אידיאולוגיה סוציאליסטית חזקה, ויורשיהם היום (מרבית העם) עדיין מאמינים בה. הם עדיין מאמינים שהממשלה חייבת לנהל את הכול: החינוך, האנרגיה (גז וחשמל) התחבורה (נמלי ים ואוויר), המחצבים (ים המלח), הבנקים, הפנסיה, ו – קל וחומר - הרפואה. המושגים "פרטי", "מסחרי", "למטרות רווח" נחשבים פויה, גועל נפש, מוקצה מחמת מיאוס. רק הממשלה היא האלוהים, היא בעלת חוכמה עילאית, ניקיון כפיים, ויכולת מופלאה.
 
זה היה על "ריכוזיות", אכתוב כעת קצת על "שוויוניות".  בני אדם אינם שווים, לא יעזרו המשאלות או הפנטזיות. יש בני אדם גבוהים ויש נמוכים, יש שמנים ויש רזים, יש יפים ויש מכוערים, יש חכמים ויש טיפשים, יש כישרוניים, ויש חסרי כישרון, יש בריאים ויש חולניים, יש חרוצים ויש עצלנים, ומעל לכל: יש ברי מזל ויש בישי מזל. מכל הסיבות האלה יש עניים (הרוב, ברירת מחדל) ויש עשירים (מעטים יחסית). זו לא אידיאולוגיה – זו עובדה, זאת המציאות, אין, ולא יכולה להיות, אחרת.

אנו יכולים, וחייבים, לדאוג שיהיה שוויון בפני החוק. אנו לא רוצים שיהיו חוקים האוסרים על סוג מסוים של אנשים (למשל הכורדים, או היהודים) להחזיק באדמה או לעבוד במשרות מסוימות, בעוד לסוג אחר של אנשים הדבר מותר. החוקים צריכים להיות שווים לכל בני האדם, זה אפשרי, וזה כבר קיים למעשה (ההפליה החוקית בין מעמדות בוטלה במאה ה- 19).  אבל אנו לא יכולים, ולא צריכים, לכפות שוויון בתוצאות. אנו לא יכולים ולא צריכים (הדבר בלתי מוסרי) לכפות על כל האנשים לחיות באותם הבתים, ללבוש אותם הבגדים, או לנהוג באותן מכוניות. חופש הפרט מחייב שכל אחד יחיה את חייו לפי הבנתו, בהתאם להעדפותיו, לפי יכולתו, בדרך שהוא בוחר, ולא בדרך אחידה ו"שוויונית" שכופים עליו מלמעלה.
 
לכן מותר לאנשים לרכוש שירותי בריאות לפי רצונם ויכולתם, ואסור (בלתי מוסרי) שהממשלה תמנע מהם שירותי בריאות כאלה או אחרים בטענה "זה לא שוויוני". אנו צריכים לשאוף שיהיו זמינים, בישראל, כמה שיותר שירותי בריאות, גיוון רחב ככל האפשר בסוגי הטיפולים ורמתם. גם אם הממשלה מספקת (באמצעות "סל הבריאות"), שירות בסיסי, ב"חינם", לכל – היא לא צריכה לפגוע בנדבך השני – בשרותי הבריאות הפרטיים (עם או בלי ביטוח משלים) – שאזרחי ישראל זקוקים להם, רוצים אותם, ומוכנים לשלם עבורם. הרפואה הפרטית מספקת שירותי בריאות חשובים, ומשפרת את הרמה הכללית של שירותי הבריאות בישראל. (היא גם "מפנה" מקום ומקצרת את התורים לניתוח החינמי, הציבורי).
 
מתוך הידיעה: "לטענת רוב חברי הוועדה, שילוב של מימון פרטי בבתי החולים הציבוריים יפגע בעקרונות השוויון והערבות ההדדית שבבסיס חוק ביטוח בריאות ממלכת. מה שוועדת גרמן המליצה – בשם השוויונות, זה לפגוע בשירותים הפרטיים."
 
הוועדה שואפת להשיג שוויוניות בין הגבוה לנמוך על ידי קיצוץ ההפרש בגובה (עריפת הראש של הגבוה), כדי שכולם יהיו שווים, ברמה הנמוכה. הם גם ממליצים להטיל מגבלות על תיירות מרפא (מיסים ומגבלות כמותיות), כי תיירות מרפא זה "עסק" – ועסק זה פויה. (תיירות מרפא היא תרנגולת המטילה ביצי זהב).
 
וועדת גרמן (גרסת הרוב) טוענת ששר"פ יפגע בשירות הציבורי ה"חינמי" כי הרופאים יתרכזו בהספקת שירות פרטי, תמורת כסף, שרווח בצדו. (דוח המיעוט טוען שאין חשש כזה, ואפשר להתגבר על הבעיה באמצעות פיקוח מוגבר). יש בזה משהו. כולם (כולל הרופאים) אוהבים לקבל כסף עבור עבודתם. הממשלה, כמובן, אינה יכולה להבטיח הכנסה טובה לרופאים. היא מנסה, להקטין את הוצאות הבריאות על חשבון הרופאים, ומעלה משכורות רק אחרי שביתות. זו אחת הסיבות לכשל בניהול הרפואה הממשלתית – שהממשלה מנסה לאלץ את הרופאים לעבוד בשכר נמוך יותר מאשר היו יכולים לקבל לו סיפקו שירותיהם, כמו כל שרות אחר, תמורת תשלום, לקהל הצרכנים ישירות (רפואה פרטית על בסיס מסחרי).
 
הרוב בוועדת גרמן דורש יותר כסף למערכת הרפואה הציבורית – תמיד אותה דרישה – יותר כסף – מתוך הנחה שהכסף יפתור הכול. זו אשליה. מערכת ציבורית המבוססת על החלטות מקריות ושרירותיות של לתת או לא לתת יותר כסף (מכספי המיסים), של להעלות את המשכורות או לא (תמיד בתנאי שהייתה קודם שביתה שגורמת סבל לחולים). הדרך היחידה לנהל כל מערכת בצורה רציונאלית ועניינית היא הדרך המסחרית – שירות תמורת תשלום. צריכה להיות תחרות, בין בתי החולים, בין קופות חולים, בין מבטחים. תחרות חופשית. הממשלה לא צריכה לנהל בתי חולים ומערכת בריאות מונופוליסטית, הניסיון לעשות זאת מביא לפגמים, בזבוזים ושחיתויות.  היא יכולה לעזור, לחלשים ועניים שבחברה, לרכוש שירותי בריאות במערכת המסחרית. מבלי לנסות לנהל בשביל זה מערכת בריאות ממשלתית.
 
דרך אגב: שאלת השר"פ, כן או לא, כבר נידונה ב- 4 וועדות חקירה קודמות, החל מ- 1990, וההמלצות מתחלקות חצי-חצי: חצי בעד וחצי נגד, הכול לפי האידיאולוגיה של הרוב בוועדה (ושל מי שמינה אותה). מיותר לציין שהבעיות במערכת הבריאות נמשכות כרגיל, וכל הוועדות, כולל וועדת גרמן, הן בלתי רלוונטיות, הן ברכה לבטלה.
 
אפרט עוד בהמשך.

יעקב

עודכן לאחרונה ב שבת, 28 מאי 2016 07:04
תגובות  
0 #1 הזכות של האדם לקבל תמורה נאותה עבוריופיטר 2016-02-17 05:21
כספו היא זכות אמיתית המבוססת על זכות הקניין, לעומת זאת הזכות לשוויוניות כלומר שאין לאפשר לבעל ממון לקבל שירות טוב יותר עבור כספו היא בלוף.
ציטוט
0 #2 שוויון אינו אוטופיה - הוא סיוטבתיה אבן 2016-02-17 05:22
החטא הנורא של סדום שבגינו חרבה העיר היא אותה מיטה מפורסמת שעליה היו מניחים את הבאים בשערי העיר. אם קצר היה האיש ממידתה היו מותחים אותו, ואם ארוך היה היו מקצרים אותו - הכל בשם השוויון.
שוויון הוא פשע, הוא מתעלם מהשונות האנושית, הוא אונס את הציבור להפוך לסטנדרטי.

אני תומכת בזכות האדם לפעול בדרך שונה כל עוד מטרתו היא חיזוק הקיום היהודי. ועל המדינה היהודית לתמוך בזכות זו כערך בסיסי.
ציטוט
0 #3 שיוויון הוא סיוט - אם כופים אותויעקב. 2016-02-17 05:23
הפעלת אמצעי כפייה בשאיפה (חסרת התוחלת) להשיג שוויון אוטופי היא הסיוט.
ליתר דיוק: זה פשע - פשע נגק זכויות האדם.
ציטוט
0 #4 המערכת קורסת, וקורסת, וקורסת, וקורסאשר פט 2016-02-17 05:25
המערכת קורסת, וקורסת, וקורסת, וקורסת...

אנחנו, קוראי בלוג זה יודעים, שלא יכול להיות אחרת - במערכת כלכלית (כלומר, "שוק שרותי הבריאות") שהמחיר למשתמש הוא אפס, חייב להיות עודף ביקוש על ההיצע שכן הביקוש חייב לשאוף לאין-סוף. בנוסף לכך, במערכת שלא שייכת לאף אחד, לא תיתכן כל תוצאה אחרת מאשר לחץ מתמיד של העובדים מהעלות את שכרם, כך שלעובדים חשוב שיש עודף ביקוש - מחיר העבודה שלהם נהיה גבוה יותר ויש INCENTIVE לזעוק "המערכת קורסת".

חבל רק שה-POPULUS רפה-השכל לא מבין את המצב ושוכח מייד שהמערכת "קרסה" רק לפני שלוש שנים והעובדים נשכו את ליטרת הבשר (התורנית) בפעם המי יודע כמה. אז כשמראיינים את רפה-השכל הוא פועה "כן, אני חושב שהאחיות-רופאים-עובדי המשק ווכו', מגיע להם יותר"...

לצערי, איני יכול לחקור כמה פעמים בעבר מערכת הבריאות "קרסה". היום עם האינטרנט, זה בהחלט אפשרי לנבור בכותרות העתונים מבערך סוף שנות ה-90, אך חשוב לבדוק ייתר עמוק ופשוט להביא כותרות מ"ידיעות אחרונות" העתון של המדינה - אני מוכן להתערב שכל 3 שנים יש כותרת "מערכת הבריאות קורסת" או משהו דומה. אולי באמת בלוגר זה או אחר יעשה מחקר שכזה ויבייש את רפי השכל.
ציטוט
0 #5 בירוריוסי ברנע 2016-02-17 05:25
זה אכן משכנע אבל צריך להסביר איך העניים יכולים להנות מפירות מערכת כזו? כיצד זה יתנהל מבחינתם?
ציטוט
0 #6 העניים יהנו מבריאות סוג ב ובזול.בתיה אבן 2016-02-17 05:26
כפי שנעשה הדבר בכל נושא אחר. מכונית או מסעדה, ריהוט, ביגוד או מגורים.
זה עדיף בהרבה לעומת המצב המקובל במדינות סוציאליסטיות שם כל הציבור הרחב סובל משירותי בריאות סוג ג, למעט עשירים שיוצאים לחו"ל כדי לרכוש לעצמם בריאות במחיר מופקע
ציטוט
0 #7 תגובה ל 5חשבון פשוט 2016-02-17 05:27
העניים תמיד היוו סדין שמאחוריו שבחסותו הממשלה גזלה את חירות האזרחים.

רפואה היא שירות ככל שירות.

לעולם לא יוכלו כל האזרחים לקבל את כל הטיפול הרפואי שהם ירצו.
המנתח הטוב ביותר במדינה יכול לעשות רק כך וכך ניתוחים.
בשוק ריכוזי הוא יעבוד מ 8 עד 16 ויטפל רק במכערים מקושרים.

בשוק חופשי מנגנון המחירים יקבע מי יקבל את הרופא הטוב ביותר
ומצד שני הרווח יניע יזמים לשפר כל הזמן את השירות ולהוזילו.

בשוק חופשי כל אחד מקבל שכר לפי התרומה שלו לחברה, בו הוא יכול לעשות שימוש כרצונו או להורישו.
על כן זה צודק שהעישרים יקבלו את השירות הטוב ביותר.

גם אם אדם ירש את כספו אזי הוא פשוט נהנה מהתרומה שאבותיו עשו לחברה ולכן זה עדיין צודק.


בשוק ריכוזי, כולם מקבלים שירות בינוני מינוס מינוס, ובשוק ריכוזי מאוד כמו קובה אף אחד מלבד השליטים לא מקבל טיפול רפואי.

העיד על כך פרופסור מלצ׳ב שנוהג לבקר עם תלמידיו בקובה על מנת ״לחסנם״ נגד סוציאליזם:
״בקובה הביטוב הרפואי היחידי שעומד לאזרחים, זה לקפוץ ליים ולשחות למיאמי״.
ציטוט
הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן