שבת, 26 ספטמבר 2015 16:29

הכלכלה האמריקאית מתאוששת – אבל ההכנסה בירידה

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בארצות הברית וגם הכנסות מעמד הביניים נמצאים במגמת ירידה מזה שנים רבות. למרות זאת, הנתונים הרשמיים מעידים על כלכלה צומחת.

ארה"ב התאוששה כלכלית הרבה יותר משאר המדינות, אחרי המשבר של 2008. הצמיחה של כלכלת ארה"ב הייתה כ- 2% בשנה בשנים האחרונות, לעומת 0.5% או פחות בכל מדינות אירופה. אפילו גרמניה החזקה לא צמחה בשנים האחרונות ביותר מ- 1% לשנה בערך.

האבטלה בארה"ב נמוכה מאד – כ- 5.1%, וזה ממש נמוך. האבטלה באירופה נעה בסביבות 10 עד 12% במרבית המדינות, ומגיעה עד 25% בספרד ויוון.

1572 2
 
חלק מהאבטלה הנמוכה בארה"ב נובע מכך שעובדים רבים התייאשו מלחפש עבודה, ואינם באים יותר ללשכת העבודה להירשם, ולכן לא נכללים בסטטיסטיקה של "דורשי עבודה". סטטיסטיקה אחרת, הבודקת אחוז המועסקים בקרב האוכלוסייה בגיל העבודה – או שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מראה שהשיעור הולך קטן בשנים האחרונות. בגרף רואים את ההשתתפות בכוח העבודה  שירדה מ- 65.5% ב- 2005 ל- 62.5% ב-2015

למרות הנתונים החיוביים על צמיחה ואבטלה, הנה נתון שמצביע על הבעייתיות של הכלכלה האמריקאית: רמת ההכנסה.

1572 1


ההכנסה הממוצעת של מעמד הביניים נמצאת במגמת ירידה לפחות משנת 1999. בשנת 2014 ירדה ההכנסה בכ- 1.5% במונחים ריאליים לעומת 2013, ובכ- 6.5% לעומת 2007. גם בהשוואה ל- 1999 (לפני שני משברים) הרמה נמוכה ב- 7.2%. למרות שהכלכלה האמריקאים מתפקדת יחסית טוב, הולכת ויורדת רמת החיים בארה"ב. עדיין לא בצורה חדה, או מהירה, או חמורה – אבל היא יורדת. היא אפילו לא מדשדשת במקום – היא יורדת.

הנחמה של האמריקאים היא שהמצב, בשאר המדינות המפותחות (אירופה ויפן) הוא כנראה יותר גרוע.

יעקב

עודכן לאחרונה ב שבת, 23 ינואר 2016 15:34
תגובות  
0 #1 יעקב, את מי אתהגרי 27/09/2015 2016-03-03 07:03
מעדיף מבין המועמדים לנשיאות ארצות הברית?
ציטוט
0 #2 אף אחדיעקב 27/09/2015 2016-03-03 07:04
אין לי דעה בשלב זה.
ציטוט
הוסף תגובה